Vācu valodas 53. olimpiādes 2. posma rezultāti


Sveicam Martu Patrīciju Rugāju (8.c) ar gūto atzinību vācu valodas olimpiādē!

2024. gada 8. aprīlī tika aizvadīts vācu valodas 53. olimpiādes 2. posms 8. klašu skolēniem. Atklāto olimpiādi organizēja Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un pašvaldībām.

Olimpiādes adresāti bija izglītojamie, kuri vācu valodu apgūst kā svešvalodu un
kuriem vācu valoda nav dzimtā valoda. Olimpiādes saturu veidoja valodas lietojuma uzdevumi un lasīšanas prasmes pārbaude.

Izsakām pateicību Žannai Knokai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!
Matemātikas 74. olimpiādes 2. posma rezultāti
Atklātās ģeoloģijas olimpiādes rezultāti