Matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. posma rezultāti

Sveicam matemātikas valsts olimpiādes laureātus!

2024. gada 27. martā tika aizvadīts matemātikas valsts 74. olimpiādes 3. jeb noslēguma posms.

Olimpiādi veidoja 5 uzdevumi, kuru izpildei bija atvēlētas 5 astronomiskās stundas. Katrs uzdevums tika vērtēts punktu skalā no 0 līdz 10.

Sveicam Andri Seļāvo (9.c) ar gūto III pakāpi un Marku Popkovu (12.b) ar gūto atzinību!

Izsakām pateicību skolotājai Kaivai Treijai un skolotājam Aldim Bomim par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!

Pēdējais zvans
Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiā...