Angļu valodas valsts 53. olimpiādes rezultāti

9. februārī tika aizvadīts angļu valodas valsts 53. olimpiādes pēdējais posms. Šajā posmā galvenais uzdevums bija monologruna, kas 7.-9. klašu skolēniem bija jāgatavo par tēmu "Klimata pārmaiņas: cēloņi un sekas", bet 10.-12. klašu skolēniem par tēmu "Pagātnes pieredze nākotnes izaugsmei".

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija var lepoties ar 3 laureātiem:
  • I pakāpe - Gustavs Ronis (9.c)
  • III pakāpe - Amanda Graudiņa (11.b)
  • Atzinība - Katrīna Pucēna (12.c)

Sveicam Gustavu, Amandu un Katrīnu ar gūtajiem panākumiem!

Izsakām pateicību Zitai Auziņai-Gorai, Eleonorai Brēdei un Elitai Līdumniecei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

12. klašu Žetonu vakars
Tikšanās ar rakstnieci