lepojamies ar skolēniem - pilsētas un valsts fizikas olimpiādes uzvarētājiem.

lepojamies ar skolēniem - pilsētas un valsts fizikas olimpiādes uzvarētājiem. Paldies fizikas skolotājiem par ieguldīto darbu! Paldies fizikas skolotājiem par ieguldīto darbu!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija izsludina konkursu uz vi...
Lepojamies ar mūsu skolēnu panākumiem 40. ģeogrāfi...