Draudzīgā aicinājuma fonda balva “Par mūža ieguldījumu izglītībā”

Draudzīgā aicinājuma fonda balvu "Par mūža ieguldījumu izglītībā" piešķir pedagogiem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu izglītībā. 2023.gada 27.janvārī šo apbalvojumu saņēma arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane.

/ https://www.konkurss.lv/da_gs/index.php /

Skolotājas Daina Štokmanes darbu skolā varētu raksturot kā izcilu, jo viņai izdodas ne tikai palīdzēt skolēniem gūt teicamus rezultātus mācību darbā, bet arī iedvesmot. Viņa māca domāt, analizēt, secināt, veidot izpratni par sabiedrības un kultūras norisēm, radīt vēlmi tajās piedalīties un dot savu ieguldījumu.

Skolotāja Štokmane ar saviem skolēniem regulāri apmeklē muzejus un teātra izrādes, viņas skolēni aktīvi un ar izciliem panākumiem piedalās Rīgas pilsētas un Valsts latviešu valodas olimpiādēs, skolēnu zinātniskajā konferencēs, Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursos, kā arī citās aktivitātēs. Skolotāja Daina ir ne tikai pedagogs, kurš priekšzīmīgi veic savus darba pienākumus, bet arī īsts skolotājs ar lielo burtu. Viņa ikkatrā stundā spēj ne tikai pasniegt paredzēto mācību vielu, bet vienlaikus arī savu personīgo pieredzi, viedokli, emocijas, kripatiņu savas dvēseles. Daina ir skolotāja, kas tic un uzticas saviem skolēniem, spēj saskatīt to visīpašāko ikkatrā un nekad neatteiks palīdzību un būs gatava panākt solīti pretim ikvienam. Viņā – kā jau īstenā latvju dainā – ir liels spēks, latviskums, čaklums un patiesums, kas iedvesmo daudzus.

Skolotāja Daina Štokmane aktīvi darbojas latviešu valodas un literatūras metodiskajā darbā, ar savu pieredzi iepazīstina kolēģus gan skolā, gan Rīgas pilsētas un valsts mērogā, vadot nodarbības pedagogu tālākizglītības programmās. Viņa ir arī daudzu mācību līdzekļu autore.

Skolotāja Štokmane divas reizes saņēmusi Rīgas domes balvu „Zelta pildspalva". Viņa ir arī LVLSA konkursa „Mans latviešu valodas skolotājs" laureāts, saņēmusi fonda „Laiks Ziedonim" cildināšanas rakstu nominācijā „Bize" un AtaKronvalda fonda Goda rakstu.

Sveicam skolotāju, Draudzīgā aicinājuma fonda balvu "Par mūža ieguldījumu izglītībā" saņemot! Priecājamies un lepojamies, ka Daina Štokmane strādā Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā!


Diskusija: jaunietis – vēlētājs. Rīgas Valsts 2. ģ...
Otrdien, 17. janvārī, RV2Ģ 10.a klases skolēni dev...