Angļu valodas 53. olimpiādes 2. posma rezultāti

Šī gada novembrī tika aizvadīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības angļu valodas 53. olimpiādes 2. posms, kurā piedalījās arī vairāki Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni, gūstot labus vērtējumus.

Olimpiādes 2. posmā 7.-9. klašu grupā piedalījušies 3589 skolēni, no tiem 30 mūsu ģimnāzijas pārstāvji, iegūstot 21 godalgotu vietu un atzinības.

Olimpiādes 2. posmā 10.-12. klašu grupā piedalījušies 2484 skolēni, no tiem 35 mūsu ģimnāzijas pārstāvji, iegūstot 27 godalgotas vietas un atzinības.
Lepojamies ar mūsu skolēniem! Vēlam veiksmi un izturību arī turpmākajos olimpiādes posmos!

​Paldies Zitai Auziņai-Gorai, Maijai Stūrmanei, Ilzei Bondarei, Ievai Apīnei, Sinanam Abdullah Ciftleram, Sandrai Norei, Ingai Treimanei, Eleonorai Brēdei, Elitai Līdumniecei un Martinam Žutautam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Komandu Sacensības Informātikā un Matemātikā (KSIM...
Prozas lasījumi 2023