APMĀCĪBAS – RETRĪTS. EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE UN NEIROGRAFIKA. SOFIJA, BULGĀRIJA 13.-17. MARTĀ, 2023

EmoTrain (EMOTRAIN PROJECT NO. 2022-1-LV02-KA210-YOU-000084555) projekta mērķis ir paaugstināt skolotāju un jaunatnes darbinieku psiholoģisko līdzsvaru viņu motivācijai strādāt jaunatnes sektorā. Rezultātā paredzēts, ka mērķa grupa būs mierīgāka, stabilāka, laimīgāka un kļūs par iedvesmojošu, radošu paraugu jauniešiem, ar kuriem viņi strādā.

No 13.-17. martam Sofijā, Bulgārijā notika starptautiskas mācības „EmoTrain" skolotājiem un jaunatnes darbiniekiem, kuras organizēja „Miromida" (Latvija) un „E-Academy" (Bulgārija).

Galvenās tēmas bija:

  • Izpratne par emocionālo inteliģenci un kāpēc tā ir svarīga.
  • 5 universālas emocijas (neirografikas zīmējums).
  • Pamatvērtību noteikšana (neirografikas zīmējums).
  • Emocionālā epizode – teorija, praktiskie vingrinājumi, darbs mazās grupās.
  • Pārliecība - 10 galvenie noteikumi (neirografikas zīmējums).
  • Starptautiskā viedokļu un pieredzes apmaiņa.
  • Kultūras programma un Sofijas pilsētas apskate.

Pateicoties mācību vadītājām Gerganai Deničinai, Kristīnai Kastronovo, Ralitsai Popovai, Ludmilai Sokolovai ir iegūtas pozitīvas emocijas, lieliskas neformālās izglītības un nevardarbīgas komunikācijas darba metodes, kuras varēs izmantot sevis pilnveidošanai un darbā ar jauniešiem.


Patiess paldies visām kolēģēm par draudzīgu un emocionālu atmosfēru!

#EmoTrain
Tatjana Strigaļova,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas matemātikas skolotāja un šo kursu dalībniece.
Foto: Tatjana Strigaļova.

Ekskursijā uz Latvijas Republikas Saeimu
Lepojamies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēnu p...