Sveicam pamatskolas meiteņu kori ar iegūto 2. vietu koru sacensībās Sanktpēterburgā

Kora diriģente Ilona Plūme, koncertmeistare Inese Vaļiniece. 
Sveicam Rīgas Ziemeļu rajona florbola finālsacensī...
Viesskolotājs un absolvents un Ralfas Sataki