• Sākums
  • Notikumu apskats
  • Notikumi
  • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Teātra kolektīva un tā vadītājas Ivetas Skrastiņas novēlējumi mūsu ģimnāzijai 105. gadskārtā - 2021. gada 12. februārī.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Teātra kolektīva un tā vadītājas Ivetas Skrastiņas novēlējumi mūsu ģimnāzijai 105. gadskārtā - 2021. gada 12. februārī.

Novēlu, lai skola šai pandēmijai beidzoties būtu stiprāka nekā jebkad! Lai būtu vēl daudz gadu desmiti un simti, ko pievienot pie ģimnāzijas gājuma jostas...

Lai Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas nākamie 105 gadi visi ir spoži un visi ir klātienē!

Lai ģimnāzijas mūžs kā kalnam, kas vējam nekad nepakļaujas, un skolēni, kas nāk no tās – gudri un atjautīgi!

Lai nesaskaitāmas pagātnes sajūtas savijas ik piecas, simtu piecas veidojot! Un tikpat nebeidzami atdevīgi nākotnē skolā ieplūstot!

Veselību visai skolas saimei, lai 106. gadadienu varētu svinēt skolas aktu zālē!

No sirds un prieka novēlu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai 105. gadu dienā daudz laimes un vēl daudz jaunus mācību gadus!

Manai ģimnāzijai novēlu, lai tā vienmēr būtu tāda skola, kurā visi grib tikt!

Lai turpmākās dienas ir gaišas un pilnas ar cerību!

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aura slēpjas tās pakāpienos - kāpņu telpā un gaiteņos, kas caurvij skolu, dodot vietu kā priekšnoteikumu jaunai draudzībai un vienkārši ikdienišķai kopā būšanai, kas tagad tik ļoti trūkst. Telpai, kas būvēta uz spēcīga intelektuāla pamata dvēseli dod cilvēki - skolotāji, darbinieki, skolēni, koristi, teātra kolektīva dalībnieki u.c. To tad arī novēlu skolai un jaunajiem ģimnāzistiem turpmāk - cilvēkus, kas spēj radīt piederības sajūtu! Saglabājiet šo vērtību!

Ir lietas, kas nekad neaizmirstas - pirmā spēlētā loma, pirmais skūpsts, randiņš, dziesma, kas ilgu laiku skanēja galvā un daudz kas cits. Tāpat ar vietu, kurā pavadīji svarīgākos savas dzīves gadus - skola. Skola - mūsu atmiņu krātuvītē ieņem lielu vietu, tā, ar kuru saistās visvairāk - īpaši Rīgas Valsts 2.ģimnāzija! 105 gadi skolēnu atmiņu lādītēs ir daudz, bet lai to ir vēl un vēl vairāk!

Jau 105 gadus ģimnāzija bijusi otrās mājas neskaitāmiem skolēniem un skolotājiem. Jau 105 reizes ap skolu pavasarī plaukušas koku lapas, un tikpat daudz tās rudeņos sveikušas jaunus ņiprus soļus uz skolas kāpnēm. Lai mums daudz vēl to būtu, lai daudz gudrinieku, ko audzināt, daudz mērķu, pēc kā tiekties un tos aizsniegt, daudz grūtību, ko pārvarēt un no kā mācīties! Lai skolai vēl garš un ziedošs mūžs!

No sirds sveicu zinībām, tradīcijām un lieliskiem pedagogiem bagāto, bērnus rūdošo, vienreizējo Rīgas Valsts 2. ģimnāziju!

Saules mūžu, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija !


Rīgas Valsts 2. ģimnāzijai 105!
Recenzija par filmu “Mans mīļākais karš”