Vijas Spekkes gleznu izstādes atklāšana

Ceļavārdus izstādei "Bēgļi -gūstekņi" saka Diāna Jance, Elzas Stērstes un Edvarda Virzas mazmazmeita.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi «Izglītoja...
Tikšanās ar igauņu rakstnieci Lēlo Tungalu un tulk...