Kas ir tavs varonis šodien?

Katru gadu Latviešu valodas aģentūra izsludina skolēnu radošo darbu konkursu. Par šī gada konkursa tēmu izvēlēts jautājums "Kas ir tavs varonis šodien?".

Konkursa mērķis ir popularizēt latviešu valodu un rosināt skolēnus domāt valstiski un atbildīgi. Katra skola konkursam varēja iesūtīt 9 labākos savu skolēnu literāros darbus un 9 zīmējumus. Komisija iesūtītos darbus izvērtēja atbilstoši kritērijiem: darba atbilstība tematam, autora domas atklāsme, oriģinalitāte, labskanīga valoda un darba vizuālā kvalitāte.

Kopā tika iesūtīti 1202 radošie darbi, no tiem 762 literārie darbi (esejas, dzejoļi, domraksti) un 440 zīmējumi. Labāko darbu autori tika paziņoti 2024. gada 21. februārī – Dzimtās valodas dienā. To skaitā bija arī 2 mūsu skolas skolēni. Sveicam Kalvi Lejiņu (9.c) un Linardu Buividu (10.c) ar gūtajām atzinībām!

Liels paldies Inesei Anstrangai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā!

Vēstures valsts 30. olimpiādes 3. posma rezultāti
12. klašu Žetonu vakars