Atklātā stunda “Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu”


Trešdien, 3. martā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Eiropas Parlamenta vēstnieku komandas pārstāvji – Uļjana Polovko, Patrīcija Zandere, Daniels Mednis un Ričards Vimba – klases stundas ietvaros 10.sb klasei sniedza informatīvu atklāto stundu "Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu: no kandidatūras līdz darbam EP". Jaunieši tika iepazīstināti ar pašreizējo deputātu pieredzi, kā arī paveikto un sasniegto, kas tiem ir palīdzējis no Latvijas nokļūt Eiropas Parlamentā. Īpaši tika uzsvērts priekšvēlēšanu un vēlēšanu norises laika periods, kurā vēlētājiem Latvijā ir jāveic izšķirošs solis, izvēloties partijas sarakstu un deputātus, kuriem ir līdzvērtīgas intereses un vērtību sistēma, kas, deputātiem iegūstot mandātu, tiks pārstāvētas arī Eiropas Parlamentā.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā Eiropas Parlamenta vēstnieku komanda darbojas jau otro gadu, skolas mācību un ārpusskolas vidē aktualizējot dažādas ar Eiropas Parlamentu saistītas tēmas. Atklātās stundas šajā mācību gadā vidusskolas klasēm tiek rīkotas par trim tēmām – "Ceļš uz Eiropas Parlamenta deputāta mandātu: no kandidatūras līdz darbam EP", "Pēdējā piecgade EP darbībās" un "EP institūcijas. Lēmumu pieņemšana".

Teksts: Daniels Mednis

Rīgas pilsētas finālsacensības florbolā 8.- 9.kl.
Uzvedums “Dāmu drēbnieks”