7.-9. klašu semestra noslēguma pasākums

22. decembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā tika aizvadīts 7.-9. klašu semestra noslēguma pasākums. Pamatskolas klases kopā ar saviem skolotājiem pulcējās aktu zālē, lai Ziemassvētku priekšvakarā izvērtētu mācību sasniegumus I semestrī.

Visu pamatskolas klašu vidējie mācību sasniegumi ir ļoti labi - 8,05 balles. Par ļoti labiem, teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 33 skolēni no ģimnāzijas direktora saņēma atzinības diplomus. Skolotājus un skolēnus pasākumā priecēja pamatskolas meiteņu koris un 8.a klases mūziķi.

Lai prieks par labi paveiktu darbu spārno mūs jauniem panākumiem!

Teksts: Ruta Pelce

Foto: Ineta Krastiņa

Koru un ansambļu Ziemassvētku koncerts
SMU Ziemassvētku tirdziņš