• Sākums
  • Jaunumi
  • Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 2021./2022. mācību gadam (Precizēts 22.04.2021.)

Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 2021./2022. mācību gadam (Precizēts 22.04.2021.)

Precizēts 22.04.2021.

Uzņemšana Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā

2021./2022. mācību gadam

Informācija sagatavota 12.03.2021.

Skolēnu uzņemšanai Rīgas Valsts ģimnāziju 7. un 10.klasēs paredzēts organizēt vienotu Rīgas Valsts ģimnāziju iestājpārbaudījums Matemātika.

Pieteikšanās uz iestājpārbaudījumu Matemātika ŠEIT.

Pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā, izvēloties padziļināti apgūt mācību priekšmetus Latviešu valoda un literatūra II un Vēsture II, papildus RV2. Ģ iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture.

Apvienotā Rīgas Valsts ģimnāziju iestājpārbaudījuma Matemātika organizēšana notiks saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 22.03.2019 iekšējo noteikumiem Nr. 7 – nts "Apvienotā iestājpārbaudījuma Matemātika Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs norises un vērtēšanas kārtība".

Iestājpārbaudījumu Matemātika norises laiks plānots:

10. klase 2021. gada 29. maijs

7. klase2021.gada 8. jūnijs

Iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture norises laiks plānots:

10.klase 2021.gada 2. jūnijs

Pretendentu reģistrāciju uzsāks divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

Atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai plānotie datumi var tikt mainīti uz vēlāku laiku.

Lūgums sekot informācijai ģimnāzijas mājas lapā un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv .

Uzņemšanas noteikumi Skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā ir publicēti sadaļā Normatīvais regulējums. 

CITS BAZĀRS, pavasaris 2021
APSVEICAM Latvijas Skolēnu 45. zinātniski pētniec...