• Sākums
  • Jaunumi
  • Rīgas Valsts 2. ģimnāzija aicina piedalīties iestājpārbaudījumos uz brīvajām vietām 11. klasēs 2024./2025. mācību gadā

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija aicina piedalīties iestājpārbaudījumos uz brīvajām vietām 11. klasēs 2024./2025. mācību gadā

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija aicina piedalīties iestājpārbaudījumos uz brīvajām vietām 11. klasēs 2024./2025. mācību gadā:
1. 11. klasē programmā ar humanitāro ievirzi
2. 11. klasē programmā ar matemātikas ievirzi
3. 11. klasē programmā ar integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu

Iestājpārbaudījumi notiks 2024. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1:
- kombinēts iestājpārbaudījums Latviešu valoda un vēsture, Matemātka (programmā ar humanitāro ievirzi)
- iestājpārbaudījums Matemātika (programmā ar matemātikas ievirzi)
- kombinēts iestājpārbaudījums Matemātika un Angļu valoda (programmā ar integrētu SB programmu)
- iestājpārbaudījuma ilgums - 2 astronomiskās stundas

Pieteikšanās: elektroniski līdz 2024. gada 10. jūnijam      Šeit

Vita Krieviņa
direktora vietniece izglītības jomā
67181232

Aizvadīti mācību gada noslēguma pasākumi
Lepojamies ar izcīnīto Latvijas Universitātes Jaun...