Droša eksāmenu norise

7.a klases skolēnu pārdomas par skolas somas pasāk...
Valsts olimpiāžu laureāti 2020./2021.m.g.