Skolas deju kolektīvs piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos pasākumos. Kolektīvs regulāri piedalās gan Rīgas pilsētas organizētajās deju skatēs, gan Skolu Jaunatnes Deju svētkos . Iepriekšējos dziesmu un deju svētkos, deju kolektīvs ieguva laureātu pakāpi tautisko deju kolektīvu skatē. Arī šī gada plāns ir gatavoties un startēt XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Piedaloties pašmāju, kā arī starptautiskajos deju koncertos un festivālos, dejotāji cēli nes Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vārdu Latvijā un pasaulē. Dalība deju kolektīvā veicina tādu rakstura īpašību attīstību kā – pienākuma un kolektīva izjūta, cieņa pret citiem, patstāvība un pacietība, kā arī disciplinētība. Deju kolektīvu vada Sanita Misika. Sanita ir ļoti prasīga un stingra, bet tajā pašā laikā viņa spēj katru mēģinājumu padarīt jautru, neaizmirstamu un produktīvu. Deju kolektīva koncertmeistare Alvīne, vienmēr spēj pielāgoties dejotāju tempam ar jauku klavierspēles pavadījumu. Ikvienā deju nodarbībā valda dejotprieks, pozitīvas emocijas, jo DEJOT IR LAIME!