Uzņemšana 10. klasē ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi

 

Pieteikšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam notiek elektroniski laikā no 2020.
gada 25. maija līdz 11. jūnijam. Reģistrēties šeit
Iestājpārbaudījums 15.06.2020.

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasē
ar padziļinātu humanitāro mācību priekšmetu apguvi 2020.gadā.

Reģistrēties konkursam uz RV2.Ģ 10.klasi ar padziļinātu humanitāru mācību
priekšmetu apguvi (no 18. jūnijam līdz 2020. gada 25. jūnijam plkst. 12.00) šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 10.klasi rezultāti ar padziļinātu humanitāru mācību

priekšmetu apguvi (no 26. jūnijam plkst. 15:00šeit