Uzņemšana 7. klasē

 Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 7. klasēs 2020./2021.m.g.

Iestājpārbaudījuma rezultāti (no 15.06.2020. plkst. 17:00)  šeit

Līdz 2020. gada 18. jūnijam plkst. 15:00 reģistrēties konkursam uz RV2.Ģ 7. klasi aicinām pretendentus, kuriem iestājpārbaudījumā Matemātika rezultāts nav zemāks par 56 punktiem.

Reģistrēties konkursam uz RV2.Ģ 7. klasi (no rezultātu izziņošanas līdz 18.06.2020. plkst. 15:00) šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 7. klasi rezultāti (no 19.06.2020. plkst.11:00 ) šeit