Apvienotais iestājpārbaudījums matemātikā

Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas,

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas

 

7. klasēs plānots 2020.gada 9. maijā

10.klasēs 2020.gada 25.aprīlī.

2020. gada 2. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē
notiks Informācijas diena par uzņemšanu 10.klasēs

2020. gada 16. aprīlī plkst.18.00 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas aktu zālē
notiks Informācijas diena par uzņemšanu 7.klasēs

 

Informācija tiks papildināta 2020. gada marta mēnesī.