Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, informējam, ka visas darbības saistībā ar iestājpārbaudījumu organizēšanu uz 7. un 10.klasi Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā uz laiku tiek pārtrauktas. Turpmākā informācija tiks publicēta 2020.gada 14.aprīlī.