Rīgas Dome Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas Dome Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija ir Rīgas domes dibināta skola, Ģimnāzija piedalās pilsētas pašvaldības īstenotajos projektos, piemēram "Skolas soma", "Erasmus+", "Kā izaudzināt izgudrotāju?", "Erasmus+" ietvaros atbalstītā projekta "Robotikas artefaktu veidošanu vidusskolēnu motivēšanai STEM karjieru izvēlei" un citos pasākumos.

 

Vairāk informācijas https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

Izglītības un zinātnes ministrija

Vairāk informācijas www.izm.gov.lv

Valsts izglītības satura centrs

Vairāk informācijas www.visc.gov.lv

Starptautiskā bakalaurāta organizācija
International Baccalaureate organization

Vairāk informācijas https://www.ibo.org

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija piedalās UNESCO asociēto skolu projektā

UNESCO ASP projekta mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīfi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopti, izvērtēti un tālāk izplatīti "labās prakses" piemēri un jauni mācību materiāli, lai īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

 

Vairāk informācijas: http://www.skolas.unesco.lv/lv/dalibasskolas/unesco-asp-dalibnieki-2015-2018/page:3/

Hugo Trefnera Tartu Ģimnāzija

Daudzus gadu desmitus Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas sadraudzības partneris Igaunijā ir tās viena no labākajām ģimnāzijām -Hugo Trefnera Tartu ģimnāzija. Ģimnāzijas savstarpēji apmainās ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vieskoncertiem.

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=qmrjreGBmW4

Junior Achievement Latvia

Vairāk informācijas http://jalatvia.lv/