Rīgas Dome Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas Dome Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija ir Rīgas domes dibināta skola, Ģimnāzija piedalās pilsētas pašvaldības īstenotajos projektos, piemēram "Skolas soma", "Erasmus+", "Kā izaudzināt izgudrotāju?", "Erasmus+" ietvaros atbalstītā projekta "Robotikas artefaktu veidošanu vidusskolēnu motivēšanai STEM karjieru izvēlei" un citos pasākumos.

Vairāk informācijas https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Izglītības un zinātnes ministrija

Vairāk informācijas www.izm.gov.lv

Valsts izglītības satura centrs

Vairāk informācijas www.visc.gov.lv

Starptautiskā bakalaurāta organizācija
International Baccalaureate organization

Vairāk informācijas https://www.ibo.org

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Rīgas Valsts 2.ģimnāzija piedalās UNESCO asociēto skolu projektā

UNESCO ASP projekta mērķis ir stiprināt UNESCO ASP skolu tīklu kā efektīfi koordinētu izglītības inovācijas centru, kurā tiek izstrādāti, apkopti, izvērtēti un tālāk izplatīti "labās prakses" piemēri un jauni mācību materiāli, lai īstenotu kvalitatīvu iekļaujošu izglītību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus.

UNESCO ASP darbības virziens: Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

 

Vairāk informācijas: http://www.skolas.unesco.lv/lv/dalibasskolas/unesco-asp-dalibnieki-2015-2018/page:3/

Hugo Trefnera Tartu Ģimnāzija

Daudzus gadu desmitus Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas sadraudzības partneris Igaunijā ir tās viena no labākajām ģimnāzijām -Hugo Trefnera Tartu ģimnāzija. Ģimnāzijas savstarpēji apmainās ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vieskoncertiem.

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=qmrjreGBmW4

Junior Achievement Latvia

Vairāk informācijas http://jalatvia.lv/