Cilvēkam ir būtiski lepoties ar piederību valstij, tautai, ģimenei, skolai vai draugu kopai. Ja Tev ir piederības sajūta - tas nozīmē, Tev ir identiātāte.

Mūsu skolas piederības apliecinājums - žetons var būt gan piespraude, gan gredzens.