Skolas atvēršana pēc renovācijas 1. septembris 2009. gadā

  Pilsētas reālskolas dibināšanu ierosināja bīskabs Dr.Polhaus. Viņš izstrādāja skolas mācību programmu, ko 1869. gadā izskatīja un pieņēma Rīgas rāte.
  1873.gadā 1. maijā cara valdība minēto iesniegumu apstiprināja un tā paša augustā tika atklāta četru klašu mācību iestāde ar nosaukumu Pilsoņu reālskola. Skolu atklāja īrētās telpās Silšu ielā.
  1876. gadā Rīgas valdība redzēja, ka skola paplašināma. Ar Rīgas biržas tirgotāju saziedoto kapitālu (6000 rbļ), 1876. gadā rudenī uzsāka ēkas būvi Valdemāra 1 (tolaik Nikolaja bulvārī 1).  1878. gada 21.  janvāri jauno ēku nodeva skolas vajadzībām un pārdēvēja par Pilsētas reālskolu.
  1916. gada janvāri Latviešu izglītības biedrība Dr. A. Butula vadībā saņēma no Krievijas valdības atļauju īstenot sen lolotu sapni par pirmo nacionālās vispārējās vidējās izglītības iestāžu veidošanu.

  Sapnis piepildījās 1916. gada 12. februārī, kad Latviešu izglītības biedrība atvēra Meiteņu (Sieviešu) ģimnāziju un Zēnu reālskolu. Jaunizveidotā Meiteņu ģimnāzija un Zēnu reālskola ātri ieguva popularitāti. Vēlāk apvienotā skola kļuva par vienu no Rīgas prestižākajām vidējās izglītības iestādēm, jo bija pirmā vidusskola ar latviešu mācību valodu .Izveidojoties neatkarīgai Latvijas valstij, 1918. gada beigās abas šīs vidējās mācību iestādes apvienoja un nodeva Rīgas pilsētas apgādībā. No 1919. gada skola ieguva  Rīgas 2. vidējās skolas  vēlāk Rīgas 2. vidusskolas nosaukumu un atrašanās vietu Kr.Valdemāra 1. Latviešu Izglītības biedrībai jauno skolu veidošanā izdevās piesaistīt prasmīgus pedagogus un arī izcilus kultūras darbiniekus, kā dzejniekus un rakstniekus Frici Bārdu, Kārli Krūzu, Elzu Stērsti, Viktoru Eglīti, profesorus Kārli Kundziņu, Voldemāru Maldoni un citus.
  Pirms otrā pasaules kara Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija visstraujāko uzplaukumu piedzīvoja no 1930. līdz 1944. gadam, kad skolu vadīja Ernests Nagobads - Latvijas brīvības cīņu dalībnieks, Triju Zvaigžņu un Franču Goda Leģiona ordeņu kavalieris.

  Sagaidot skolas 90. gadadienu 2006. gada 12. februārī, Rīgas 2. vidusskolas vēstures pētnieki - esošie skolēni un skolotāji, bijušie skolotāji un skolas absolventi - skolotājas Skaidrītes Šņores un vēstures zinātņu doktores, Rīgas 2. vidusskolas absolventes, profesores Dzintras Vīksnas vadība izveidoja grāmatu par skolas vēsturi no 1940. – 1990. gadam.
  Tajā varam uzzināt par skolu baigajos kara gados, par to, ka, domājot par brīvu un neatkarīgu Latviju, skolēni un skolas absolventi veidoja nelegālas organizācijas, ari par to, ka otrā pasaules karā pretējās frontēs cīnījās gan mūsu skolas absolventi, gan skolotāji. Šajā vēstures grāmatā ir atspoguļotas dažādas domas un atmiņas par mūsu skolu padomju okupācijas gados.