Font Size

Fonta Izmērs

Skolas normatīvais regulējums

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedāvā nacionālajā programmā integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu pamatskolā (Middle Years Programme) un vidusskolā (Diploma Programme).Pamatskolas (MYP) programmā paralēli obligātajam mācību saturam tiek piedāvātas 8 priekšmetu grupas un vidusskolas (DP) programmā 8 mācību priekšmeti saskaņā ar Starptautiskā bakalaurāta programmu. Šie mācību priekšmeti tiek pasniegti bilingvāli (latviešu un angļu valodā).
Starptautiskā bakalaurāta 'Middle Years" programma ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, "Diploma programme" ir pasaules augstskolās, kā arī Latvijā atzīta vidējās izglītības programma.

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmu vadītāja, tel. 67181229 Ilze Darģe
Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta 7.-10.klašu izglītības programmas "Middle Years" koordinātore  Ingrīda Breidaka
Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta 11.-12.klašu izglītības programmas "Diploma Programme" koordinātore, tel. 67026392 Inga Treimane

Akreditācijas lapa The IB Middle Years Programme
Akreditācijas lapa The IB Diploma Programme