Font Size

Fonta Izmērs

Sasniegumi

„Ekselences balvu” organizē  LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU
Fondu. Konkursam skolotājus rekomendēja skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi.
Rīgas Valsts 2.ģimnāziju „Ekselences balvas” finālā pārstāvēja un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu
saņēma bioloģijas skolotāja Ginta Petrone un ekonomikas skolotāja Ruta Pelce.
Sveicam skolotājas un pateicamies par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā!

 

 

 

 

Sveicam skolotāju ANDRI ĢĒRMANI, saņemot Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā "Skolotājs" par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un skolēnu iesaistīšanu starptautiskos konkursos un akcijās.

 

 

 

            Ērgļos 2. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 73 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 144 skolēni no 64 skolām. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (31 darbs).

             Pasākuma dienā zemi klāja sniegs, koku zari bija balti apsniguši, vienīgi pietrūka saules spožo staru. Rīta agrumā bija iespēja paviesoties „Braku” muzejā, kur ciemiņus sagaidīja Anna Kuzina, pastāstot par „Brakiem” un rakstnieku R. Blaumani. Viesu istabā klavieres spēlēja un kopīgi aicināja dziedāt Daina Ozoliņa. Saimes istabā katrs varēja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju un pacienāties ar smalkmaizītēm.

            Blaumaņa kapos piemiņas mirkli vadīja Indra Rone, aizdedzot sveču liesmiņas un pastāstot par rakstnieku Rūdolfu Blaumani un viņa kultūrvēsturisko devumu literatūrā.

            Ērgļu saieta namā skolēni varēja darboties dažādās darbnīcās – „Sveču dekorēšana” (Vizma Veipa, Iveta Pedele), „Ziemassvētku brīnums” (Ieva Rota), „Ieaud savu rakstu!” (Sandra Lauberte).

            Pulksten 12.00 sākās Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma pasākums. To vadīja Latvijas Nacionāla teātra aktrise Marija Bērziņa. Sarīkojums sākās ar videofilmu, kurā varēja iepazīsties ar Zintas Saulītes un Mārītes Breikšas veidoto grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”. Izdevumu kā dāvanu saņēma veiksmīgākie konkursa dalībnieki, viņu pedagogi, pasākuma atbalstītāji un organizatori. Skolēniem atzinības un balvas pasniedza Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Avotiņa, sekretāre Sintija Māliņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, literatūrvēsturniece Līvija Volkova, „Braku” muzeja speciāliste Anna Kuzina, dabas pētnieks Māris Olte, ģimenes atbalsta centra „Dzeguzīte” sociālā darbiniece Inita Bērzkalna, SIA „Mailīšu Fabrika” valdes locekle Ilze Mailīte.

           ĪPAŠS PRIEKS PAR MŪSU SKOLĒNU VEIKUMU!

Konkursa laureāti vidusskolu grupā: 1. vieta – Laura Ribkinska, 10.d  kl. un 3.vieta – Rovena Berga, 12. a. kl. Veicināšanas balvu: ieguva Alise Zita Zeidaka, 11.a kl. Atzinības saņēma: Laila Brasliņa, 7.a kl.- par pārlaikmetīguma saskatīšanu; Pēteris Leimanis, 7.a kl.- par veiksmīgu faktoloģisko materiālu izmantošanu; Paula Lūcija Lejiņa, 9.a kl.- par spilgtu iztēli; Katrīna Liepiņa, 7.b kl.- par emocionalitāti; Marks Ernests Podojniks, 7.sb kl.- par sava ceļa atklāsmi pie R. Blaumaņa; Sigita Ratniece, 7.a  kl.-par meklējumiem ceļā pie R. Blaumaņa; Lizete Annemarija Aizupiete, 10. kl.- par tēlu redzējumu krāsās; Kristiāna Jana Biksone, 10.kl.- par prasmīgu krāsu analīzi R. Blaumaņa dzejā

6. decembrī mūsu skolā 9.b klases ģeogrāfijas stundas laikā tika noorganizēts pasākums, kurā viesojās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji, lai pastāstītu par Rīgu kā Pasaules kultūras mantojuma pilsētu un suminātu 9. b klases skolnieces Mariju Rapu un Beātu Raubiško. Marija un Beāta šajā pasākumā nolasīja savas Rīgai uzrakstītās esejas.
Abas meitenes pirms diviem gadiem uzvarēja Rīgas domes izsludinātajā konkursā “Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Konkursā bija jāraksta eseja par savu apkaimi.Labākās esejas tika publicētas īpašā kalendārā.

Savukārt pirms gada Rīgas mērs Nils Ušakovs saņēma vēstuli no UNESCO Pasaules kultūras mantojuma pilsētu (OWHC – Organization of World Heritage Cities – Rīga ir tās dalībniece) Tālo Austrumu reģiona sekretariāta Korejā ar uzaicinājumu dalībai projektā “Journey', OWHC Photo Essay Book”. Rīgas pilsētai tika piedāvāts sagatavot esejas materiālu par Rīgu, par dzīvi Pasaules kultūras mantojuma pilsētā, par to, ko šis mantojums nozīmē iedzīvotājiem un par interesantu pieredzi potenciālajiem viesiem.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Korejā topošajai grāmatai izvēlējās Marijas Rapas un Beātas Raubiško darbus no eseju konkursa “Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts”. Tā Rīgas dome esejas iztulkoja angļu valodā, bet Marija Rapa ar eseju “Centra dāma” un Beāta Raubiško ar eseju par Vecrīgu tika pie starptautiskām publikācijām.
6. decembrī – UNESCO gadadienā – abas autores un viņu skolotājs Andris Ģērmanis Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā noorganizētajā pasākumā tika pie Korejā izdotās grāmatas “Tracing Back in Time, We are Here”.

Starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda”, kas mudināja izvērtēt ikdienā patērēto pārtiku un mainīt savus paradumus, šogad piedalījās skolotāji no 51 Latvijas izglītības un kultūras iestādes, sagatavojot 111 tematiskos nodarbību plānus un iesaistot vairāk nekā 3000 bērnu un jauniešu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu izzināšanā.
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Atzinības raksti par veiksmīgu mācību plānu izstrādi un izcilu sniegumu starptautiskajā izglītības akcijā tika piešķirti 10 skolotājiem, tai skaitā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājam Andrim Ģērmanim par nodarbību “Ēšanas tradīciju ģeogrāfija pasaulē”.
Mūsu skolā akcijas ietvaros īpaša mācību stunda tika novadīta 8.b klasei. Stundā skolēni iepazinās ar daudzveidīgajām ēšanas tradīcijām pasaulē (produkti un vide, ēdiens svētkos, ēdiena uzņemšanas (transporta) veidi un citi), veidoja ēšanas tradīciju karti un izspēlēja dažādas etīdes par ēšanas tradīcijām ASV, Japānā, Indijā, Ķīnā, Francijā, Afganistānā, Krievijā, Etiopijā, Korejā un Itālijā. Stundā skolēni ar interesi veidoja arī attieksmes pret ilgtspējīgu pārtikas patēriņu un toleranci pret daudzveidīgajām ēšanas kultūras izpausmēm pasaulē.
Akcija “Pasaules lielākā mācību stunda” Latvijā norisinājās trešo gadu. Šī gada izglītības akcijas vadmotīvs bija ilgtspējīgs pārtikas patēriņš un veselīgs dzīvesveids, kas saskan ar ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.
Akciju Latvijā organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, to atbalstīja Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī nevalstiskās organizācijas, tostarp Latvijas platforma attīstības sadarbībai, Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija, Vides izglītības fonda Ekoskolu programma u.c.

 

Sākums Mūsu sasniegumi