Font Size

Fonta Izmērs

Saraksts 11.c klasei

11. c klase, audzinātāja Virgīnīja Vītola
 
St. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0          
1 Ķīmija/229   Matem.analīze/307 Matemātika/307 Ģeogrāfija/142
2 Latviešu valoda un literatūra/210 Bioloģija/313  Ekonomika/326 Krievu val. /214/329 Latvijas un pasaules vēsture/205
3 Matemātika/307 Latvijas un pasaules vēsture/205 Program.pam. /333/332 Ķīmija/229 Angļu val./137/310
4 Krievu val./214/311 Angļu val./137/136 Angļu val./137/136 Angļu val./137/136 Matem.analīze/307
5               
6 Vizuālā māksla/313  Krievu val/214/136 Latviešu valoda un literatūra/210 Sports/320 Latviešu valoda un literatūra/210
7 Bioloģija/221 Fizika/133 Matemātika/307 Bioloģija/141 Latviešu valoda un literatūra/210
8 Mat.analize/307 Fizika/133 Matemātika/307 Informātika/333/332 Sports/320
9     Audzināšana/133 Fizika/133 Sports/320