Font Size

Fonta Izmērs

Saraksts 11.a klasei

11. a klase, audzinātājs Jānis Arājs
 
St. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0          
1 Franču val./215 Krievu val./305   Latvijas un pasaules vēsture/205 Vizuālā māksla/313 Dabaszin./221
2 Franču val./215 Krievu val./305 Matemātika/327 Dabaszin./221 Sports/320 Sports/320
3 Mūzika/216 Matemātika/327 Psiholoģija/209 Informātika/333/332 Sports/320
4 Vācu val./329/025 Angļu val./329/223 Vācu val./329/210 Ģeogrāfija/142 Latvijas un pasaules vēsture/205
5               
6 Latviešu valoda un literatūra/306 Latviešu valoda un literatūra/306 Angļu val./311/223 Latviešu valoda un literatūra/306 Latviešu valoda un literatūra/306
7 Matemātika/327 Latviešu valoda un literatūra/306 Angļu val./311/223 Latvijas un pasaules vēsture/205 Vācu val./329/214
8 Matemātika/327 Dabaszin./221 Filozofija/227 Latvijas un pasaules vēsture/205 Angļu val./311/223
9   Angļu val./329/223 Audzināšana/205