Font Size

Fonta Izmērs

Saraksts 10.d klasei

10. d klase, audzinātāja Elita Līdumniece
 
St. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
0          
1 Angļu val./136/025    Ekonomika/210 Latviešu valoda un literatūra/334 Latviešu valoda     un literatūra/220
2 Sports/320 Informātika/333/332 Fizika/133 Informātika/333/332 Bioloģija/221
3 Sports/320 Mūzika/216 Fizika/133 Matemātika/307 Matemātika/307
4 Latviešu valoda un literatūra/209 Ķīmija /229 Matemātika/307 Ķīmija/229 Vācu val./428/329
5          
6 Vācu val./428/329 Latviešu valoda un literatūra/220 Sports/320 Latvija un pasaules vēsture/205  Matemātika/307 
7 Fizika/133  Matemātika/307 Angļu val./136/025 Angļu val./136/334 Ģeogrāfija/142
8 Lietišķā etiķete/216 Matemātika/307 Angļu val./136/025 Angļu val./136/334 Latvijas un pasaules vēsture/205
9   Bioloģija/221 Audzināšana/136 Vācu val./428/329