Font Size

Fonta Izmērs

Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavā

2016.gada 9. decembrī Valsts ģimnāziju metodiskie darbinieki un direktoru vietnieki mēroja ceļu uz Krāslavas Valsts ģimnāziju, kura šogad, sadarbībā ar mūsu skolas Metodisko centru, organizēja ikgadējo pieredzes apmaiņas semināru. No mūsu skolas piedalījās direktora vietnieces Ilze Darģe un Inga Treimane. Pasākums iesākās ar Anitas Skalbergas iedvesmojošu lekciju "Vērtību un tikumu izvēle mūsdienu mācību stundā".
Semināra otrajā daļā bija iespēja apzināt citu Valsts ģimnāziju labāko pieredzi par tēmām "Stundas sākums veiksmīgai stundas norisei", "Digitālo prasmju jēgpilna izmantošana mācību procesā", "Metodiķa darbības virzieni".

Sākums Metodiskais darbs Valsts ģimnāziju metodisko darbinieku seminārs Krāslavā