Font Size

Fonta Izmērs

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 23. oktobrī Rīgas un Pierīgas ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotājiem organizēja profesionālās pilnveides kursu programmu “Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā – dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana”, kurus vadīja ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.

Raksta turpinājums ... 

Šā gada augustā mūsu skolā tika rīkoti dažādi kursi skolotājiem, ar  nolūku - labāk sagatavoties jaunajam mācību gadam. Tie notika 22.08.-23.08., 25.08. un 29.08.08.

Kursi “Vērtību un attieksmju veidošana, īstenojot kompetenču pieejā organizētu mācību saturu”
Kursi “Veiksmīga un cieša pedagogu sadarbība daudzveidīga un mūsdienīga mācību procesa īstenošanā, izmantojot starppriekšmetu saikni un starpdisciplināru pieeju”
Kursi “Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācija un zinātniski pētniecisko darbu vadīšana – atbalsts talantīgo izglītojamo izcilības veicināšanai”
Kursi “Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”  

 

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā 2016.gada 2., 9. un 22. decembrī notika tālākizglītības kursi Rīgas pilsētas un Stopiņu novada pedagogiem "Grafisko kalkulatoru izmantošana mācību procesā".

Tos vadīja Tatjana Strigaļova - matemātikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotāja. Kursu laikā skolotājiem bija iespēja iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas grafisko kalkulatoru izmantošanā, darboties ar GDC TI-84 kalkulatoriem, kā arī iepazīties ar citām grafisko kalkulatoru izmantošanas iespējām (Geogebra online, Desmos). Kursos piedalījās matemātikas pedagogi no 5 dažādām Rīgas pilsētas skolām un Ulbrokas vidusskolas.

Savā pieredzē ar šiem skolotājiem dalījās Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas angļu val. skolotāja Maija Selecka. Maija Selecka dalījās zināšanās par Eramsus+ projekta "Learning Teachers" kursos Maltā iegūto informāciju un saviem atrastajiem materiāliem par sekojošam tēmām:

1. Kā dziesmas var tikt pielietotas, lai apgūtu dažādas gramatikas tēmas, jaunu vārdu apguvei, kā dziesmas kalpo dažādu radošo aktivitāšu organizēšanai, piemēram, eseju rakstīšanai vai sarunām ar klasi. Kādas interneta mājas lapas var veiksmīgi un ērti izmantot, lai darbotos ar dziesmām.
2. Kā var angļu valodas stundās izmantot dažādus interesantus video vai izvilkumus no filmām dažādām aktivitātēm, kuras par var saukt par spēlēm. Šīs aktivitātes galvenokārt veicina runāšanas un klausīšanās prasmju attīstību
3. Kā izmantojot dažādu metodiku un mājas lapas var mācīt angļu valodas idiomas un izteicienus. Noderīgākā šajā ziņā ir 'BBC' mājas lapu, kur sadaļā 'Learning English' iespējams klausīties interesantus ar humoru pilnus dialogus.
4. Kā darboties ar angļu valodas sarunvalodas frāzēm, pastāstīju, kāpēc ir nozīmīgi tās apgūt un kā tās vieglāk apgūt.
5. Pavisam neliels ieskats bija sadaļā - humors. Skolotāji ieguva dažādus materiālus, kurus var izmantot, lai stundas padarītu jautrākas - gan anekdotes, gan stāstiņus, kā arī rindkopas, kurās jāsameklē kāda rakstu kļūda, kas padara šo tekstu smieklīgu.  

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas fiziķu pulciņš jeb, oficiālāk, "Ievads modernajās tehnoloģijās" decembra sākumā bija ciemos kaimiņzemē Igaunijā. Skolotāja Virgīnija Vītola un desmit 11. klases skolēni devās uz lielākajām robotikas sacensībām Baltijā! Vairāk nekā 300 dalībnieki trasē lika savus darinātos robotus, lai redzētu, kurš stiprāks, ātrāks, labāk vadāms un visādi citādi varenāks. Konkurence bija milzīga, vietas uz pjedestāla šoreiz nebija, taču dalībnieki ieguva vērtīgu pieredzi. Tagad ir skaidrs, kādus dizainus izvēlas labākie no labākajiem. Dalībnieki atzīst, ka guvuši jaunu iedvesmu dažādiem robotikas projektiem, ko realizēt jaunajā gadā.

2016.gada 9. decembrī Valsts ģimnāziju metodiskie darbinieki un direktoru vietnieki mēroja ceļu uz Krāslavas Valsts ģimnāziju, kura šogad, sadarbībā ar mūsu skolas Metodisko centru, organizēja ikgadējo pieredzes apmaiņas semināru. No mūsu skolas piedalījās direktora vietnieces Ilze Darģe un Inga Treimane. Pasākums iesākās ar Anitas Skalbergas iedvesmojošu lekciju "Vērtību un tikumu izvēle mūsdienu mācību stundā".
Semināra otrajā daļā bija iespēja apzināt citu Valsts ģimnāziju labāko pieredzi par tēmām "Stundas sākums veiksmīgai stundas norisei", "Digitālo prasmju jēgpilna izmantošana mācību procesā", "Metodiķa darbības virzieni".

2016.gada 26.oktobrī Rīgas Valsts 2.ģimnāzija organizēja kursus „Aktīvas un interaktīvas metodes mācību un audzināšanas darbā” Rīgas pilsētas un Stopiņu novada pedagogiem. Profesionālās kompetences pilnveides programmā skolotājiem bija iespēja praktiski apgūt dažādas aktīvas un interaktīvas metodes mācību un audzināšanas darbam, veidojot mācīšanos rosinošu vidi, sekmējot pozitīvu saskarsmi, kā arī izmantojot modernās tehnoloģijas. Darbs tika organizēts vairākās darba grupās, kuras pedagogi varēja izvēlēties atbilstoši savām interesēm.
Paldies lektoriem un kursu dalībniekiem par radīto pozitīvo noskaņu, radošo gaisotni un aktīvo sadarbību!  

Sākums Metodiskais darbs