Uzņemšana 10. klasē ar padziļinātu matemātikas apguvi

 

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasē
ar padziļinātu matemātikas apguvi 2020.gadā.

Iestājpārbaudījuma rezultāti (no 09.06.2020. plkst. 17:00)  šeit

 

Līdz 2020. gada 12. jūnijam plkst. 16:00 reģistrēties konkursiem uz RV2.Ģ 10. klasi ar
padziļinātu matemātikas apguvi (citu padziļināto kursu izvēle 12. klasē) aicinām
pretendentus, kuriem iestājpārbaudījumā Matemātika rezultāts nav zemāks par 64
punktiem.

 

Reģistrēties konkursam uz RV2.Ģ 10.klasi ar padziļinātu matemātikas apguvi (no rezultātu izziņošanas līdz 12.06.2020 plkst. 16:00) šeit

Konkursa uz RV2.Ģ 10.klasi rezultāti ar padziļinātu matemātikas apguvi (no 13.06.2020 plkst. 14:00)

Rezultāti. Kods no 9-1031 līdz 9-1458

Rezultāti. Kods no 9-1462 līdz 9-1988

Rezultāti. Kods no 9-1989 līdz 9-2497