Font Size

Fonta Izmērs

Notikumu apskats

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās»

Andris Ģērmanis

23. oktobrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas pedagogi ģeogrāfijas skolotāja Andra Ģērmaņa un latviešu valodas un literatūras skolotājas Ineses Anstrangas vadībā devās izbraukuma kursos «Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās» uz Tērvetes novadu.

Ceļā no Rīgas skolotāji uzklausīja stāstus par Annas Brigaderes biogrāfiju un daiļradi, atkārtoja Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētos tikumus (atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums, tolerance) un iepazinās ar idejām to izmantošanā klases stundās un integrēšanā dažādos mācību priekšmetos.

Kursu vadītāji, izmantojot starppriekšmetu saikni, klases stundā un literatūrā ar 10. klašu skolēniem mēneša garumā bija meklējuši un atraduši visus iepriekš nosauktos tikumus Annas Brigaderes stāstos, lugās un pat dzejā. Izrādās, tikumu rakstnieces darbos pārpārēm, katrā no literārajiem darbiem iespējams atrast visus vai gandrīz visus 12 tikumus!

Vispirms sirsnīgā gaisotnē viesojāmies Abgunstes muižā (Zaļenieku pagasts). Muižas saimniece pārsteidza ar viesmīlīgo uzņemšanu un lielo uzņēmību, divu gadu laikā spējot muižas ēkā izdarīt tik daudz! Tāds radošuma gars un darba tikums!

Tālāk devāmies uz Annas Brigaderes muzeju «Sprīdīši». Zenta Mauriņa rakstnieci raksturojusi ar pieciem «s» – skaidra, skarba, stipra, spītīga un strādīga. Par to pārliecinājāmies, uzklausot muzeja vadītājas interesanto stāstu. Annai Brigaderei pieder arī savam laikam visai skandaloza pedagoģiskā atziņa – bērnam nav svarīgs rezultāts, bet gan tas, ka viņš parāda savu labo gribu.

Pēc gardām pusdienām «Mēnestiņā» mērojām ceļu uz nu jau slēgto Tērvetes pamatskolu, kurā mācības savulaik uzsāka Anna Brigadere. Interaktīvā nodarbībā izzinājām Tērvetes novada vēsturi, ģeogrāfiju un skolas lietas laikā, kad šeit mācījās rakstniece. Tiesa, mazā Annele, nākot uz pirmo skolu, jau pratusi lasīt, rakstīt un rēķināt, tāpēc skolotājam vien atlicis aizrādīt par neglīto rokrakstu.

Tērvetē noteikti jādodas arī pārgājienā, tāpēc nokāpām līdz Tērvetes upītei pie skolas, lai ar Anneles acīm paskatītos uz kalnu, kura galā baltā skolas ēka. Zināmu pārsteigumu Zemgales līdzenuma ainavā sagādāja krāšņā Māla krauja, ko reizēm tautā dēvē arī par Tērvetes Staburagu. Aplūkojām arī ievērojamā veterinārārsta un mikrobiologa Kristapa Helmaņa pieminekli. Azartisks bija kāpiens stāvajā Tērvetes pilskalnā jeb Cukurkalnā!

Visbeidzot nonācām ceptuvē «Tērvetes maize», kur tās saimnieks mūs izveda pa maizes ceļa takām – izstāstīja, kā top īsta maize.

Atpakaļceļā baudījām Zemgales līdzenumu un tā ainavas, uzklausot dažādus stāstus par līdzenuma dabu, cilvēkiem un ainavām. Ar savu unikalitāti tas iekļuvis pat ainavu dārgumu sarakstā! Un tikumus nav grūti atrast arī ainavā – tie ir paaudzēs saglabātie dižkoki, apstrādātie lauki, nopļautās ceļmalas, pareizi (no vidus uz malām) pļautās meža pļavas, drosmīgi nosargātās dabas vērtības un kas tik vēl ne!

Kursu dalībnieki bija ļoti priecīgi un pateicīgi par iespēju papildināt zināšanas par tikumiem, Tērvetes novadu, Zemgales līdzenuma ainavām un personībām – Annu Brigaderi, Kristapu Helmani un citām. Kursos iegūtais palīdzēs veiksmīgi organizēt klases stundas, mācību ekskursijas un vieglāk saistīt stundās mācāmo ar reālo dzīvi. Skolotāji ir vienisprātis, ka izbraukuma kursi ir nākotnes kursu forma visos mācību priekšmetos un ka šāda veida mācības nepieciešams organizēt arī turpmāk.

Paldies visiem labajiem vietējiem ļaudīm, kas palīdzēja padarīt šo dienu neaizmirstamu – Asnātei Avotniecei, Rasmai Rapai, Andai Muciniecei, Mārai Erdmanei, Amandai Štrausai un Jānim Kurpniekam!

Sākums Notikumu apskats Pasākumi 2016./2017. mācību gadā Pedagogu profesionālās pilnveides kursi-Tērvetes novadā