Font Size

Fonta Izmērs

Potenciālie talanti dabaszinātnēs
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni – Elizabete Skrebele, Kate Tīna Tomsone, Anastasija Kazakova, Toms Valdemārs Eiduks, Matīss Čudars, Klāvs Eimuss – 22. – 26.10.2018. piedalījās starptautiskā vidusskolēnu pasākumā “Potenciālie talanti dabaszinātnēs” Polijā, Krosno pilsētas skolā I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
Pasākuma mērķi: Iegūt zināšanas un prasmes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba sagatavošanā un prezentēšanā saviem vienaudžiem citās valstīs un izvērtēt tālākizglītības iespējas dabaszinātņu un inženieru jomā Latvijā, Polijā un Eiropas Savienībā.
Izveidot skolotāju un skolēnu ilgtermiņa sadarbību ar šo skolu Polijā pieredzes apmaiņai un skolēnu mācību motivācijas nolūkos.
Krsono skolas rīkotajā pasākumā, prezentējot savus sagatavots darbus un klausoties pārējo pasākuma dalībnieku sniegumu. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.
Pasākuma dalībnieki ar interesi uzklausīja Polijas zinātnieku un uzņēmēju lekciju par tendencēm darba tirgū un dabaszinātnēs, uzsvaru liekot uz inženierzinātnēm. Lektori uzsvēra ciešo sadarbību starp zinātni un ražošanu.
Vis
i dalībnieki piedalījās matemātikas un fizikas nestandarta uzdevumu risināšanas paņēmienu nodarbībās, kurās katras valsts skolēni varēja salīdzināt spriestspējas metodiku un problēmuzdevumu risinājuma gaitas izklāstu.
Pasākums pavēra skolēniem plašāku redzesloku zinātniski pētnieciskās darbības nozīmei dabaszinātņu mācību priekšmetos. Dažādās nodarbības pasākumā veicināja skolēniem izvērtēt izglītības un karjeras iespējas dabaszinātņu un inženieru jomā Latvijā, Polijā un Eiropas Savienībā. Visi skolēni pilnveidoja svešvalodu prasmes ikdienas komunikācijā un dabaszinātniskās valodas lietojumā, kā arī guva iespēju sadarboties ar citas tautas un valsts vienaudžiem, apzinoties dažādo kultūru izpratni. Abu valstu skolēnu grupas vienojās par kopīga zinātniski pētnieciskā darba izstrādi par Saules enerģijas ieguves efektivitāti Polijā un Latvijā.
“Nebiju iedomājies, ka tik aizraujoša, pilnvērtīga un piesātināta būs šī nedēļas, kas pavēra plašāku skatu uz dažādiem problēmjautājumue risinājumiem un papildināja svešvalodu zināšanas” – tā par pasākumu izteicās Klāvs un Elizabete. Savukārt Matīss un Kate piebilda, ka ir kļuvuši bagātāki ar poļu kultūras un virtuves izzināšanu.
Skolotāji pilnveidoja prasmes bilingvālās (angļu, latviešu) apmācības jomā, guva pieredzi CLIL metodikas izmantošanā, kā arī dalījās pieredzē mācību satura pilnveides un metodikas jomā un skolēnu praktisko darbu izvērtēšanā un prezentēšanā.
Pasākuma vērtību visi dalībnieki atzina par ļoti vērtīgu un izteica vēlmi sadarbībai nākotnē.
Elizabete Skrebele, Kate Tīna Tomsone, Anastasija Kazakova
Klāvs Eimuss, Matīss Čudars, Toms Valdemārs Eiduks
Voldemārs Muižnieks