Font Size

Fonta Izmērs

Nordplus Junior konference par Sociālo uzņēmējdarbību Zviedrijā.

No 2018. gada 5. līdz 9. novembrim 5 skolēni no mūsu skolas 11. klases devās uz konferenci Kalmārā, Zviedrijā kopā ar skolotājām Ingu Treimani un Ingu Kulmani. Šī konference bija daļa no 3 gadu Nordplus Junior programmas projekta “Jaunas tendences uzņēmējdarbībā un biznesā”, kurā piedalās mūsu skola, kā arī skolas no Zviedrijas, Igaunijas un Islandes. Konference piedāvāja visaptverošu programmu par sociālo uzņēmējdarbību. Programmas laikā mēs apmeklējām uzņēmumu, kurš uzņemas atbildību par sociālajām problēmām sabiedrībā Kalmārē. Mums bija arī vairākas lekcijas par jaunākajām ekonomikas tendencēm. Vienu no tām vadīja Nicholas Murigu, kuram ir desmit gadu ilga pieredze kā sociālajam uzņēmējam, politiķim un projektu vadītājam Zviedrijā un Ziemeļeiropā, bet otru pasniedza filozofijas doktorantūras students sociālā uzņēmējdarbībā Davids Calås. Konferences laikā mēs iepazinām Zviedrijas pilsētu Kalmāru izmēģinot orientēšanās aktivitātes, kā arī ieguvām daudz jaunu draugu strādājot starptautiskās darba grupās, organizējot saliedēšanās aktivitātes un spēlējot lāzerspēli. Mūsu skolu šajā projektā pārstāvēja Laura Zviedre, Rūta Ozoliņa, Katrīna Brūna, Baiba Stroža, Kārlis Niķis. Nākamajā pavasarī mēs visi atkal satiksimies Rīgā, Latvijā, lai piedalītos starptautiskā biznesa konkursā Rīgas Ekonomikas augstskolā.
Papildus informācija par projektu ir facebook lapā https://www.facebook.com/ModernEntrepreneurship/

Mūsu ieguvumi no projekta:

Kārlis Niķis 11.d kl.: ,,Lielākais ieguvums no šīs programmas un mācībām par sociālo uzņēmējdarbību Kalmārā man bija iedvesma radīt kaut ko lielisku, kas ne tikai dotu labumu man, bet arī sabiedrībai un videi”.

Laura Zviedre 11.sb kl.: „ Šīs konferences laikā es uzlaboju savas komunikācijas spējas, kā arī paplašināju savu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un tās nozīmi sabiedrībā.”

Baiba Stroža 11.d kl.: "Šīs programmas ietvaros es ieguvu jaunas zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību, labākas komunikācijas prasmes, kā arī iepazinu citu valstu skolēnus un viņu mācību ikdienu."

Rūta Ozoliņa 11.sb kl.: " Projekta laikā es uzzināju, kā apvienot lielisku biznesu ar sociālu problēmu risināšanu, kā arī iepazinu zviedru kultūru un ieguvu jaunus draugus."

Katrīna Brūna: “Ieguvu jaunu ieskatu par sabiedrības problēmu risināšanu, ar kuru nodarbojas dažādas organizācijas un uzņēmumi, kā arī attīstības iespējām nākotnē. Bija īpaši interesanti sadarboties ar citu valstu jauniešiem, dalīties viedokļos un kopīgi rast risinājumus problēmām.” 

Sākums Uncategorised Kalmāra 2018_turpinājums