Font Size

Fonta Izmērs
2018. gada janvārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Metodiskais centrs uzņēma ciemos ekonomikas skolotājus no Igaunijas un Zviedrijas, lai kopīgi gatavotu jaunu Nordplus Junior mprojekta pieteikumu par tēmu "Modernas tendences biznesa un ekonomikas apgūšanā". Mūsu skolai jau ir bijusi ļoti veiksmīga iepriekšēja sadarbība ar H.Treffnera ģimnāziju Tartu un Kalmāres starptautisko skolu Zviedrijā. Plānots piesaistīt arī partnerskolu no Islandes.

 

 

 

 

 

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Rīgā/
13.11.17.-19.11.17. Projekta ietvaros 14 skolēniem no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kopā ar skolotājiem – Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani bija iespēja uzņemt skolā viesus no 6 valstīm: Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Polijas. Nedēļas intensīvā darba mērķis bija izpētīt, kādas metodes katra skola izmanto enerģijas taupīšanas un vides uzlabošanas nolūkos, iepazīstināt ar tiem pārējos skolēnus, kā arī ģenerēt idejas un meklēt risinājumus, kas nodrošinātu zaļāku dzīvesveidu un kvalitatīvāku resursu izmantošanu gan savā ikdienā, gan globālā mērogā.  Erasmus+ projekts “You-Topia” Rīgā

Lasīt vairāk....

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Zviedrijā/
2017. gada 2. –6. augustā notika 7 valstu skolotāju tikšanās Zviedrijā,Gislavedas ģimnāzijā. Šajā tikšanās reizē tika izvērtēts projekta pirmais darbības gads un plānotas aktivitātes 2017./2018.m.g. No Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas piedalījās fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks un Metodiskācentra vadītāja Inga Treimane. Metodiskā centra vadītāja Inga Treimane.Tikšanās rezultātā tika nolemts:
 Pilnveidot projekta mājas lapu un aktivizēt lapas lietošanu.
 Izveidot slēgtu Facebook lietotāju grupu skolotāju informācijas apmaiņai.
 Veicināt skolēnu un skolotāju saziņu starp mobilitātēm, apgūstot nedzirdīgo zīmju valodu, informējot partnerskolas par gatavošanās procesu nākamajām mobilitātēm, u.c.
 Tika precizēti mobilitāšu un projekta rezultāti un to formāts,
 Saskaņota programma partnerskolu uzņemšanai Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā 2017.g. 13.-19. novembrī.
Projektā no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šobrīd iesaistīti deviņi 11. un 12. klašu skolēni. Tiek aicināti pieteikties jauni dalībnieki no 10.klasēm. Interesentiem jāatsūta īsa motivācijas vēstule e-klasē skolotājiem V. Muižniekam un I. Treimanei ar aprakstu, kāpēc skolēns gribētu piedalīties projektā, kāds varētu būt viņa ieguldījums projekta darbā. Tagad darbi saistīti ar gatavošanos skolēnu un skolotāju uzņemšanai Rīgā 2017.g. novembrī. Projekta tēma Rīgai ir “Enerģija un vide”. 

 

 

 

 

 

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’Bratislavā/ 2016-1-DE03-KA219-022880_6

2017. gada 2. –6. aprīlī. Šoreiz dalībuprojektā uzņēmās 4 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni –Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers Nagainis unEdgars Fesčenko. Kopā ar skolotāju VoldemāruMuižnieku, mums pavērās lieliska iespēja doties uz īpašuskolu, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovýmpostihnutím Slovākijā, kurā mācās nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi skolēni. Lasīt vairāk...

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas KA1 projekts: ”Learning Teachers”/           
2015-1-LV01-KA101-013227               24.08.2015.- 24.08.2017.  

Lasīt vairāk ...