Font Size

Fonta Izmērs

Uncategorised

”Potenciālie talanti dabaszinātnēs” Polijā, Krosno pilsētas skolā I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni – Elizabete Skrebele, Kate Tīna Tomsone, Anastasija Kazakova, Toms Valdemārs Eiduks, Matīss Čudars, Klāvs Eimuss – 22. – 26.10.2018. piedalījās starptautiskā vidusskolēnu pasākumā “Potenciālie talanti dabaszinātnēs” Polijā. 

Pasākuma mērķi: Iegūt zināšanas un prasmes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba sagatavošanā un prezentēšanā saviem vienaudžiem citās valstīs un izvērtēt tālākizglītības iespējas dabaszinātņu un inženieru jomā Latvijā, Polijā un Eiropas Savienībā.

Polija 2018

 

YOU – TOPIA ITĀLIJĀ 15. – 19.10.2018.
Projekta ietvaros trīs skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Kristers Naganis, Jekaterina Vinogradova un Elza Anna Budreika, kopā ar skolotāju Voldemāru Muižnieku devās uz Itālijas pilsētu Martano.
Projektā piedalījās skolēni no Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas. 

 Itālija 2018

Nordplus Junior konference par Sociālo uzņēmējdarbību Zviedrijā.
No 2018. gada 5. līdz 9. novembrim 5 skolēni no mūsu skolas 11. klases devās uz konferenci Kalmārā, Zviedrijā kopā ar skolotājām Ingu Treimani un Ingu Kulmani. Šī konference bija daļa no 3 gadu Nordplus Junior programmas projekta “Jaunas tendences uzņēmējdarbībā un biznesā”, kurā piedalās mūsu skola, kā arī skolas no Zviedrijas, Igaunijas un Islandes. Konference piedāvāja visaptverošu programmu par sociālo uzņēmējdarbību. Kalmāra 2018

 

 

ERASMUS+ projekts “You-Topia” Longfordā 18.03.- 24.03.2018.
Projekta ietvaros divi skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Artūrs Zāģeris un Janeta Henzele, kopā ar skolotājiem - Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani- devās uz Īrijas pilsētu Longfordu. Projektā piedalījās skolēni no Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas. Skolēnu un skolotāju uzdevums šīs tikšanās laikā bija iepazīstināt citu valstu pārstāvjus ar iemesliem, kas padara savu pilsētu un skolu funkcionālu un videi draudzīgu,
meklēt gudrus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras pilsētas iedzīvotāji, kā arī izstrādāt plānu, kas nākotnē palīdzēs veidot savas pilsētas funkcionālas un ilgtspējīgas.

Kopš 2017.gada novembra Rīgas Valsts 2.gimnāzija ir daļa no Erasmus+ projekta “How to raise and inventor”, kura ietvaros līdzdarbosies jaunu mācību materiālu sagatavošanā un izmēģināšanā. Projekta mērķis ir sagatavot stundu plānus un nepieciešamos materiālus, lai stundu vai ārpusstundu laikā veicinātu interesi jaunāko klašu skolēniem par inženierzinātni un jaunākajām tehnoloģijām, attīstītu analītisko un tehnisko domāšanu.
Projektā iesaistīti dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Nīderlandes, un tas ilgs līdz 2019.gada novembrim. Šajā laikā paredzēts sagatavot materiālus un, sākot ar 2018.gada septembri, tos izmēģināt, piedāvājot arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēniem līdzdarboties jaunu tehnisku iemaņu apgūšanā.
2018.janvārī notika pirmā projekta partneru tikšanās Gdaņskā, Polijā, kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājas Inga Treimane un Elza Liniņa, lai apspriestu turpmāko sadarbības plānu.

 

 

 

 

 

 

 

Potenciālie talanti dabaszinātnēs
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni – Elizabete Skrebele, Kate Tīna Tomsone, Anastasija Kazakova, Toms Valdemārs Eiduks, Matīss Čudars, Klāvs Eimuss – 22. – 26.10.2018. piedalījās starptautiskā vidusskolēnu pasākumā “Potenciālie talanti dabaszinātnēs” Polijā, Krosno pilsētas skolā I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie
Pasākuma mērķi: Iegūt zināšanas un prasmes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba sagatavošanā un prezentēšanā saviem vienaudžiem citās valstīs un izvērtēt tālākizglītības iespējas dabaszinātņu un inženieru jomā Latvijā, Polijā un Eiropas Savienībā.
Izveidot skolotāju un skolēnu ilgtermiņa sadarbību ar šo skolu Polijā pieredzes apmaiņai un skolēnu mācību motivācijas nolūkos.
Krsono skolas rīkotajā pasākumā, prezentējot savus sagatavots darbus un klausoties pārējo pasākuma dalībnieku sniegumu. Pasākumā piedalījās 40 skolēni.
Pasākuma dalībnieki ar interesi uzklausīja Polijas zinātnieku un uzņēmēju lekciju par tendencēm darba tirgū un dabaszinātnēs, uzsvaru liekot uz inženierzinātnēm. Lektori uzsvēra ciešo sadarbību starp zinātni un ražošanu.
Vis
i dalībnieki piedalījās matemātikas un fizikas nestandarta uzdevumu risināšanas paņēmienu nodarbībās, kurās katras valsts skolēni varēja salīdzināt spriestspējas metodiku un problēmuzdevumu risinājuma gaitas izklāstu.
Pasākums pavēra skolēniem plašāku redzesloku zinātniski pētnieciskās darbības nozīmei dabaszinātņu mācību priekšmetos. Dažādās nodarbības pasākumā veicināja skolēniem izvērtēt izglītības un karjeras iespējas dabaszinātņu un inženieru jomā Latvijā, Polijā un Eiropas Savienībā. Visi skolēni pilnveidoja svešvalodu prasmes ikdienas komunikācijā un dabaszinātniskās valodas lietojumā, kā arī guva iespēju sadarboties ar citas tautas un valsts vienaudžiem, apzinoties dažādo kultūru izpratni. Abu valstu skolēnu grupas vienojās par kopīga zinātniski pētnieciskā darba izstrādi par Saules enerģijas ieguves efektivitāti Polijā un Latvijā.
“Nebiju iedomājies, ka tik aizraujoša, pilnvērtīga un piesātināta būs šī nedēļas, kas pavēra plašāku skatu uz dažādiem problēmjautājumue risinājumiem un papildināja svešvalodu zināšanas” – tā par pasākumu izteicās Klāvs un Elizabete. Savukārt Matīss un Kate piebilda, ka ir kļuvuši bagātāki ar poļu kultūras un virtuves izzināšanu.
Skolotāji pilnveidoja prasmes bilingvālās (angļu, latviešu) apmācības jomā, guva pieredzi CLIL metodikas izmantošanā, kā arī dalījās pieredzē mācību satura pilnveides un metodikas jomā un skolēnu praktisko darbu izvērtēšanā un prezentēšanā.
Pasākuma vērtību visi dalībnieki atzina par ļoti vērtīgu un izteica vēlmi sadarbībai nākotnē.
Elizabete Skrebele, Kate Tīna Tomsone, Anastasija Kazakova
Klāvs Eimuss, Matīss Čudars, Toms Valdemārs Eiduks
Voldemārs Muižnieks

 

Brīvdabas pedagoģijas un novadpētniecības kursi skolotājiem Leišmalē
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 23. oktobrī Rīgas un Pierīgas ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotājiem organizēja profesionālās pilnveides kursu programmu “Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā – dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana”, kurus vadīja ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.
Pirmo reizi organizējām kursus ar izbraukumu, dodoties uz Tērvetes un Auces novadu, lai iepazītu šo novadu dabas liegumus, kultūrvēsturi, reljefu, meža bagātības, ciemus, tradicionālos ēdienus un satiktu vietējos iedzīvotājus.

Pa ceļam skolotāji noklausījās ģeogrāfijas skolotāja Andra Ģērmaņa lekciju par brīvdabas pedagoģiju un novadpētniecību un tās lomu mūsdienīgā mācību procesā. Lekcijā tika sniegta arī informācija par Zemgales līdzenuma kultūrainavas pievilcību un estētiku, aktualitātēm dabas aizsardzībā, meža tipoloģijā, kā arī tika stāstīts par pierobežas (Leišmales) situāciju un problēmām.
       Āra nodarbības uzsākām dabas liegumā “Ukru gārša”, kur vides gida vadībā izstaigājām dabas lieguma taku, apguvām dažādas meža zinības, iepazinām gāršas meža augšanas apstākļu tipu, kokus, sēnes, māzerus, dažus dzīvniekus un baudījām skaistās rudens ainavas Tērvetes upītes krastos.
      Tālāk devāmies uz Ukru pagasta Nesavas kapiem, kur apguvām dižkoku jēdzienu, uzmērījām vairākus dižkokus, kā arī ar dažādām metodēm mācījāmies izmērīt koku augstumu.
      Pēc garšīgām un sātīgām pusdienām mednieku namiņā strādājām ar Latvijas medījamajiem dzīvniekiem. Interesantā testā bija jānoskaidro, vai bebram ir ausis, vai baltais zaķis visu gadu ir balts, vai ūdrs ēd zivis... Apguvām gan medījamo dzīvnieku uzskaites metodes mežā, gan dzīvnieku pēdas, ādas, galvaskausus, ragus un citas medību trofejas.
Iepazīstot Leišmales tradīcijas, baudījām reģionam raksturīgo kuģeli (rīvētu kartupeļu un speķa sacepumu), kas tika pasniegts ar ābolu un brūkleņu ievārījumu. Visiem ļoti garšoja!
     Tālāk devāmies nelielā izbraukumā pa Ukru pagastu, iepazīstot tā dabas un cilvēka ģeogrāfiju un kultūrvēsturi. Lielu uzmanību pievērsām pagasta lietuviskajiem elementiem. Starp nopietniem ģeogrāfiskiem stāstiem pavīdēja arī pa dažai teikai, piemēram, kā velns uz pagasta centru atnesis lielo akmeni, gribēdams Dabiķenes upi nosprostot.
Tukšās telpas problēmu skatījām Sniķeres ciematā, kur patiešām paveras skumja aina, kaut satikām arī vienu otru “pēdējo mohikāni”, palasot fragmentus no Imanta un Rimanta Ziedoņu “Leišmalītes” un Elīnas Kolātes un Elīnas Kursītes grāmatas “Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”.
   Kursu nodarbības noslēdzām Bēnes pagasta Krūškalnes osā, kurā iepazinām gan savdabīgo reljefa formu (osu), gan grantsbedrēs izveidoto dabas liegumu “Garākalna smilšu krupja atradne”.
Kopumā kursu dalībnieki kursos apguva:
• Brīvdabas pedagoģijas un novadpētniecības aktualitātes un lomu mūsdienīgā mācību procesā;
• Zemgales līdzenuma ģeogrāfiju, pievilcību un estētiku;
• Meža augšanas apstākļu tipus un gāršu kā auglīgāko un daudzveidīgāko no tiem;
• Dabas aizsardzības kategorijas un dabas liegumu vietu dabas aizsardzības sistēmā Latvijā;
• Dižkoku jēdzienu un praktiskas iemaņas koku uzmērīšanā;
• Latvijas mežu resursus;
• Medījamo dzīvnieku ģeogrāfiju, bioloģiju un ekoloģiju;
• Dzīvnieku uzskaites metodes, pēdas, ādas, galvaskausus, medību trofejas;
• Tukšās telpas problēmu Latvijas pierobežas ciemos;
• Lietuviskos elementus Leišmales kultūrreģionā;
• Novadpētniecības metodes dabas un cilvēka ģeogrāfijā;
• Ukru pagasta ģeogrāfiju, vēsturi un tradicionālos ēdienus;
• Reģiona ievērojamos cilvēkus un kultūrvēsturiskās vietas;
• Osu kā savdabīga reljefa formu, cilvēka izveidotā vidē ierīkotu dabas liegumu;
• Mācību stundas vadīšanas iespējas ārpus klases telpas un mežā.

Kursu dalībnieki pēc kursiem bija ļoti gandarīti un priecīgi par piedzīvoto un iegūtajām jaunajām zināšanām. Sevišķi nozīmīgi šādi novadpētniecības kursi ir ģeogrāfijas skolotājiem, lai varētu veidot daudzveidīgas un interesantas mācību stundas.
Prieks, ka kursi ļoti izdevās un tika atzinīgi novērtēti! Pēc kursiem visi kursu dalībnieki bija vienisprātis – šādi kursi pavasarī jāorganizē atkal!

Kursu dalībniece, Rīgas 6. vidusskolas skolotāja Kadrija Beirote pēc kursiem rakstīja: “Atkal viena fantastiska (kaut arī neatceros, kad būtu tā izsalusi...) diena!!! Bijām Ukros, dabas liegumā “Ukru gārša”, tā priecēja ar TIK lielu meža bagātību! Un, ja turies zinoša gida tuvumā, tad ieraugi gan, kur stirna gulējusi, gan, kur briedis mizu noēdis, gan uzzini šo to par māzeriem, par astoņzobu kukainīšiem, gan redzi, kur dzenis pabijis, kur vāvere čiekuru nolupinājusi, kur egle cīnās jau gadiem, lai izkļūtu no ēnas, gan, kur gada laikā tā kārtīgi pastiepusies, uzzini visādus "āķus" par kokiem, iemācies tos nomērīt, dižkokus atrast, uzzini par dzīvnieku paradumiem un vienkārši - apbrīnojamo dabas lietu kārtību! Protams, sātīgās pusdienas siltajā mednieku namiņā bija tāds punktiņš uz “i”!!!”

Citu skolotāju, kursu dalībnieku atsauksmes:
“Ļoti labi sagatavots stāstījums, noderīgs izziņas materiāls. Plašs informācijas klasts – ne tikai par mūsdienu situāciju, bet arī par agrākiem periodiem.”
“Vadītājs un gidi ir ļoti zinoši, visu vadīja ar interesi, daudz informācijas ieguvu.”
“Paldies par izdales materiāliem! Apvidum raksturīgie ēdieni. Mērījām dižkokus – ļoti labs praktisks darbiņš!”
“Turpināt šāda veida kursus!”
“Kursu programma pārdomāta, sabalansēta, precīzs plānojums, kurā ieguldīts pamatīgs darbs. Paldies Andrim par jauko nodarbību!”
“Iemācījos koku mērīšanas metodiku. Kursu norises gaisotne bija sirsnīga.”
“Paldies par izsmeļošajiem materiāliem, interesantajām sarunām ar mežsargu un lieliskajām pusdienām!”
“Kā vienmēr, esmu gandarīta. Beidzot ģeogrāfijas skolotāji varēja bez maksas aizbraukt vienā autobusā, sēdēt pie viena galda un iegūt daudz papildu informācijas. Paldies, Andri!”
“Paldies par Ukru gāršas izrādīšanu, fantastisko gidu un garšīgajām pusdienām!”
“Visu kursos iegūto varēšu izmantot ģeogrāfijas stundās.”

 

YOU – TOPIA ITĀLIJĀ
15. – 19.10.2018.

Projekta ietvaros trīs skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Kristers Naganis, Jekaterina Vinogradova un Elza Anna Budreika, kopā ar skolotāju Voldemāru Muižnieku devās uz Itālijas pilsētu Martano. Projektā piedalījās skolēni no Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas. Skolēnu un skolotāju uzdevums šīs tikšanās laikā bija iepazīstināt
citu valstu pārstāvjus ar iemesliem, kas padara cilvēka ikdienu funkcionālu un videi draudzīgu, meklēt gudrus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras iedzīvotāji, kā arī izstrādāt plānu, kas nākotnē palīdzēs veidot savu un apkārtējo līdzcilvēku ikdienu ilgtspējīgu.
Projekta partnerskolas Martano, Itālijā tikšanās tēma «Smart Life» (Viedā dzīve).
Projekta dalībnieki veidoja nākotnes pilsētas maketus; iestudēja īsu etīdi «Mobilais telefons un attiecības»; veidoja e-avīzi par visa projekta aktivitātēm, ko atspoguļot vietnē you- topia.eu.
Skolēni un skolotāji apmeklēja uzņēmumus «Naturalis» un «Aloe», kur vadītāji aicināja skolēnus būt uzņēmīgiem, nebaidīties uzsākt realizēt savas idejas un domāt ilgtspējā par vides saglabāšanu un maksimāli daudz ikdienā lietot dabiskās izejvielas un produktus.
Leče universitātes Bioloģijas fakultātes studenti iepazīstināja ar saviem pētījumiem, kas pakāpeniski ienāk industriālajā ražošanā, piemēram, ūdens piesārņojuma ātra noteikšana ar dažādiem indikatoriem, medikamentu efektīva iedarbība uz problēmzonu utm.
Naturālajā saimniecībā skolēni varēja vērot, kā vietējie jaunieši kopā ar bēgļu jauniešiem apgūst rokdarbus, pavārmākslas un viesmīļa prasmes. Šīs saimniecības mērķis ir katram dot iespēju izaugsmei un parādīt, kā efektīvāk ar mērķtiecīgu darbu to var pakāpeniski izdarīt.
Kristers – man ir vēl viens labs arguments manai pārliecībai, ka dzīvē katram ir jāuzņemas atbildība par savu nākotni.
Jekaterina – ir savādi, ka tik daudz jauniešiem rūp tādas pašas problēmas par vides saglabāšanu kā man un mēs ātri spējam vienoties un sadarboties, lai veiktu savu uzdevumu.
Elza – no šīs nedēļas es paņēmu sev ne tikai Itālijas sauli, bet arī smaidus, uzņēmību un gandarījuma sajūtu par lietderīgi pavadīto laiku un, protams, jaunus draugus.
Jekaterina Vinogradova, Elza Anna Budreika, Kristers Nagainis

Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā

8. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” laureātus. Par labākā darba autoru 10.-12.klašu grupā šogad atzīts mūsu skolas 11.a klases skolnieks Žanis Jarinovskis.
Konkursa uzvarētāji saņēma ielūgumus uz Latvijas simtgadei veltīto svētku koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī, kura programmā tiks iekļauti arī fragmenti no viņu runām.

 

Ata Kronvalda balva

Ata Kronvalda balva ir nodibināta 1988. gadā. Balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda balvu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs
Ata Kronvalda Fonda Goda rakstu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane 

 

Ekselences balva 2018

„Ekselences balvu” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU
Fondu. Konkursam skolotājus rekomendēja skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi.
Rīgas Valsts 2.ģimnāziju „Ekselences balvas” finālā pārstāvēja un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu
saņēma bioloģijas skolotāja Ginta Petrone un ekonomikas skolotāja Ruta Pelce.
Sveicam skolotājas un pateicamies par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā!

 

Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms nominācijā "Skolotājs"

Sveicam skolotāju ANDRI ĢĒRMANI, saņemot Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā "Skolotājs" par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un skolēnu iesaistīšanu starptautiskos konkursos un akcijās.

 

 

 

 

 

 

 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkurss

 Ērgļos 2. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 73 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 144 skolēni no 64 skolām. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (31 darbs).

Konkursa laureāti vidusskolu grupā:

 

 1. vieta – Laura Ribkinska, 10.d  kl. un 3.vieta – Rovena Berga, 12. a. kl. Veicināšanas balvu: ieguva Alise Zita Zeidaka, 11.a kl. Atzinības saņēma: Laila Brasliņa, 7.a kl.- par pārlaikmetīguma saskatīšanu; Pēteris Leimanis, 7.a kl.- par veiksmīgu faktoloģisko materiālu izmantošanu; Paula Lūcija Lejiņa, 9.a kl.- par spilgtu iztēli; Katrīna Liepiņa, 7.b kl.- par emocionalitāti; Marks Ernests Podojniks, 7.sb kl.- par sava ceļa atklāsmi pie R. Blaumaņa; Sigita Ratniece, 7.a  kl.-par meklējumiem ceļā pie R. Blaumaņa; Lizete Annemarija Aizupiete, 10. kl.- par tēlu redzējumu krāsās; Kristiāna Jana Biksone, 10.kl.- par prasmīgu krāsu analīzi R. Blaumaņa dzejā