Font Size

Fonta Izmērs

Uncategorised

Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā

8. novembrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī apbalvoja skolēnu radošo darbu konkursa “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” laureātus. Par labākā darba autoru 10.-12.klašu grupā šogad atzīts mūsu skolas 11.a klases skolnieks Žanis Jarinovskis.
Konkursa uzvarētāji saņēma ielūgumus uz Latvijas simtgadei veltīto svētku koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī 18. novembrī, kura programmā tiks iekļauti arī fragmenti no viņu runām.

 

Ata Kronvalda balva

Ata Kronvalda balva ir nodibināta 1988. gadā. Balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda balvu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs
Ata Kronvalda Fonda Goda rakstu saņēma Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina Štokmane 

 

Ekselences balva 2018

„Ekselences balvu” organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU
Fondu. Konkursam skolotājus rekomendēja skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi.
Rīgas Valsts 2.ģimnāziju „Ekselences balvas” finālā pārstāvēja un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu
saņēma bioloģijas skolotāja Ginta Petrone un ekonomikas skolotāja Ruta Pelce.
Sveicam skolotājas un pateicamies par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā!

 

Draudzīgā Aicinājuma medaļa un Goda diploms nominācijā "Skolotājs"

Sveicam skolotāju ANDRI ĢĒRMANI, saņemot Draudzīgā Aicinājuma medaļu un Goda diplomu nominācijā "Skolotājs" par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un skolēnu iesaistīšanu starptautiskos konkursos un akcijās.

 

 

 

 

 

 

 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkurss

 Ērgļos 2. decembrī notika Ērgļu novada pašvaldības „Braku” muzeja organizētais R. Blaumaņa literārās prēmijas 13. konkursa noslēguma sarīkojums, uz kuru bija uzaicināti 73 labākie domrakstu autori kopā ar skolotājiem un vecākiem. Pavisam konkursā piedalījās 144 skolēni no 64 skolām. Čaklākie rakstītāji bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (31 darbs).

Konkursa laureāti vidusskolu grupā:

 

 1. vieta – Laura Ribkinska, 10.d  kl. un 3.vieta – Rovena Berga, 12. a. kl. Veicināšanas balvu: ieguva Alise Zita Zeidaka, 11.a kl. Atzinības saņēma: Laila Brasliņa, 7.a kl.- par pārlaikmetīguma saskatīšanu; Pēteris Leimanis, 7.a kl.- par veiksmīgu faktoloģisko materiālu izmantošanu; Paula Lūcija Lejiņa, 9.a kl.- par spilgtu iztēli; Katrīna Liepiņa, 7.b kl.- par emocionalitāti; Marks Ernests Podojniks, 7.sb kl.- par sava ceļa atklāsmi pie R. Blaumaņa; Sigita Ratniece, 7.a  kl.-par meklējumiem ceļā pie R. Blaumaņa; Lizete Annemarija Aizupiete, 10. kl.- par tēlu redzējumu krāsās; Kristiāna Jana Biksone, 10.kl.- par prasmīgu krāsu analīzi R. Blaumaņa dzejā
     

 

Nordplus Junior konference par Sociālo uzņēmējdarbību Zviedrijā.
No 2018. gada 5. līdz 9. novembrim 5 skolēni no mūsu skolas 11. klases devās uz konferenci Kalmārā, Zviedrijā kopā ar skolotājām Ingu Treimani un Ingu Kulmani. Šī konference bija daļa no 3 gadu Nordplus Junior programmas projekta “Jaunas tendences uzņēmējdarbībā un biznesā”, kurā piedalās mūsu skola, kā arī skolas no Zviedrijas, Igaunijas un Islandes. Konference piedāvāja visaptverošu programmu par sociālo uzņēmējdarbību. Kalmāra 2018

 

 

ERASMUS+ projekts “You-Topia” Longfordā 18.03.- 24.03.2018.
Projekta ietvaros divi skolēni no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Artūrs Zāģeris un Janeta Henzele, kopā ar skolotājiem - Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani- devās uz Īrijas pilsētu Longfordu. Projektā piedalījās skolēni no Polijas, Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Latvijas. Skolēnu un skolotāju uzdevums šīs tikšanās laikā bija iepazīstināt citu valstu pārstāvjus ar iemesliem, kas padara savu pilsētu un skolu funkcionālu un videi draudzīgu,
meklēt gudrus risinājumus problēmām, ar kurām saskaras pilsētas iedzīvotāji, kā arī izstrādāt plānu, kas nākotnē palīdzēs veidot savas pilsētas funkcionālas un ilgtspējīgas.

Kopš 2017.gada novembra Rīgas Valsts 2.gimnāzija ir daļa no Erasmus+ projekta “How to raise and inventor”, kura ietvaros līdzdarbosies jaunu mācību materiālu sagatavošanā un izmēģināšanā. Projekta mērķis ir sagatavot stundu plānus un nepieciešamos materiālus, lai stundu vai ārpusstundu laikā veicinātu interesi jaunāko klašu skolēniem par inženierzinātni un jaunākajām tehnoloģijām, attīstītu analītisko un tehnisko domāšanu.
Projektā iesaistīti dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Nīderlandes, un tas ilgs līdz 2019.gada novembrim. Šajā laikā paredzēts sagatavot materiālus un, sākot ar 2018.gada septembri, tos izmēģināt, piedāvājot arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas 7.-8.klašu skolēniem līdzdarboties jaunu tehnisku iemaņu apgūšanā.
2018.janvārī notika pirmā projekta partneru tikšanās Gdaņskā, Polijā, kurā piedalījās arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotājas Inga Treimane un Elza Liniņa, lai apspriestu turpmāko sadarbības plānu.

 

 

 

 

 

 

2018. gada janvārī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas Metodiskais centrs uzņēma ciemos ekonomikas skolotājus no Igaunijas un Zviedrijas, lai kopīgi gatavotu jaunu Nordplus Junior mprojekta pieteikumu par tēmu "Modernas tendences biznesa un ekonomikas apgūšanā". Mūsu skolai jau ir bijusi ļoti veiksmīga iepriekšēja sadarbība ar H.Treffnera ģimnāziju Tartu un Kalmāres starptautisko skolu Zviedrijā. Plānots piesaistīt arī partnerskolu no Islandes.

 

 
Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Rīgā/
13.11.17.-19.11.17. Projekta ietvaros 14 skolēniem no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas kopā ar skolotājiem – Voldemāru Muižnieku un Ingu Treimani bija iespēja uzņemt skolā viesus no 6 valstīm: Zviedrijas, Vācijas, Slovākijas, Īrijas, Itālijas un Polijas. Nedēļas intensīvā darba mērķis bija izpētīt, kādas metodes katra skola izmanto enerģijas taupīšanas un vides uzlabošanas nolūkos, iepazīstināt ar tiem pārējos skolēnus, kā arī ģenerēt idejas un meklēt risinājumus, kas nodrošinātu zaļāku dzīvesveidu un kvalitatīvāku resursu izmantošanu gan savā ikdienā, gan globālā mērogā.  Erasmus+ projekts “You-Topia” Rīgā

Lasīt vairāk....

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Zviedrijā/
2017. gada 2. –6. augustā notika 7 valstu skolotāju tikšanās Zviedrijā,Gislavedas ģimnāzijā. Šajā tikšanās reizē tika izvērtēts projekta pirmais darbības gads un plānotas aktivitātes 2017./2018.m.g. No Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas piedalījās fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks un Metodiskācentra vadītāja Inga Treimane. Metodiskā centra vadītāja Inga Treimane.Tikšanās rezultātā tika nolemts:
 Pilnveidot projekta mājas lapu un aktivizēt lapas lietošanu.
 Izveidot slēgtu Facebook lietotāju grupu skolotāju informācijas apmaiņai.
 Veicināt skolēnu un skolotāju saziņu starp mobilitātēm, apgūstot nedzirdīgo zīmju valodu, informējot partnerskolas par gatavošanās procesu nākamajām mobilitātēm, u.c.
 Tika precizēti mobilitāšu un projekta rezultāti un to formāts,
 Saskaņota programma partnerskolu uzņemšanai Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā 2017.g. 13.-19. novembrī.
Projektā no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šobrīd iesaistīti deviņi 11. un 12. klašu skolēni. Tiek aicināti pieteikties jauni dalībnieki no 10.klasēm. Interesentiem jāatsūta īsa motivācijas vēstule e-klasē skolotājiem V. Muižniekam un I. Treimanei ar aprakstu, kāpēc skolēns gribētu piedalīties projektā, kāds varētu būt viņa ieguldījums projekta darbā. Tagad darbi saistīti ar gatavošanos skolēnu un skolotāju uzņemšanai Rīgā 2017.g. novembrī. Projekta tēma Rīgai ir “Enerģija un vide”. 

 

 

 

 

 

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’Bratislavā/ 2016-1-DE03-KA219-022880_6

2017. gada 2. –6. aprīlī. Šoreiz dalībuprojektā uzņēmās 4 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni –Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers Nagainis unEdgars Fesčenko. Kopā ar skolotāju VoldemāruMuižnieku, mums pavērās lieliska iespēja doties uz īpašu skolu, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovýmpostihnutím Slovākijā, kurā mācās nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi skolēni. 

 

Nordplus Junior konference par Sociālo uzņēmējdarbību Zviedrijā.

No 2018. gada 5. līdz 9. novembrim 5 skolēni no mūsu skolas 11. klases devās uz konferenci Kalmārā, Zviedrijā kopā ar skolotājām Ingu Treimani un Ingu Kulmani. Šī konference bija daļa no 3 gadu Nordplus Junior programmas projekta “Jaunas tendences uzņēmējdarbībā un biznesā”, kurā piedalās mūsu skola, kā arī skolas no Zviedrijas, Igaunijas un Islandes. Konference piedāvāja visaptverošu programmu par sociālo uzņēmējdarbību. Programmas laikā mēs apmeklējām uzņēmumu, kurš uzņemas atbildību par sociālajām problēmām sabiedrībā Kalmārē. Mums bija arī vairākas lekcijas par jaunākajām ekonomikas tendencēm. Vienu no tām vadīja Nicholas Murigu, kuram ir desmit gadu ilga pieredze kā sociālajam uzņēmējam, politiķim un projektu vadītājam Zviedrijā un Ziemeļeiropā, bet otru pasniedza filozofijas doktorantūras students sociālā uzņēmējdarbībā Davids Calås. Konferences laikā mēs iepazinām Zviedrijas pilsētu Kalmāru izmēģinot orientēšanās aktivitātes, kā arī ieguvām daudz jaunu draugu strādājot starptautiskās darba grupās, organizējot saliedēšanās aktivitātes un spēlējot lāzerspēli. Mūsu skolu šajā projektā pārstāvēja Laura Zviedre, Rūta Ozoliņa, Katrīna Brūna, Baiba Stroža, Kārlis Niķis. Nākamajā pavasarī mēs visi atkal satiksimies Rīgā, Latvijā, lai piedalītos starptautiskā biznesa konkursā Rīgas Ekonomikas augstskolā.
Papildus informācija par projektu ir facebook lapā https://www.facebook.com/ModernEntrepreneurship/

Mūsu ieguvumi no projekta:

Kārlis Niķis 11.d kl.: ,,Lielākais ieguvums no šīs programmas un mācībām par sociālo uzņēmējdarbību Kalmārā man bija iedvesma radīt kaut ko lielisku, kas ne tikai dotu labumu man, bet arī sabiedrībai un videi”.

Laura Zviedre 11.sb kl.: „ Šīs konferences laikā es uzlaboju savas komunikācijas spējas, kā arī paplašināju savu izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un tās nozīmi sabiedrībā.”

Baiba Stroža 11.d kl.: "Šīs programmas ietvaros es ieguvu jaunas zināšanas par sociālo uzņēmējdarbību, labākas komunikācijas prasmes, kā arī iepazinu citu valstu skolēnus un viņu mācību ikdienu."

Rūta Ozoliņa 11.sb kl.: " Projekta laikā es uzzināju, kā apvienot lielisku biznesu ar sociālu problēmu risināšanu, kā arī iepazinu zviedru kultūru un ieguvu jaunus draugus."

Katrīna Brūna: “Ieguvu jaunu ieskatu par sabiedrības problēmu risināšanu, ar kuru nodarbojas dažādas organizācijas un uzņēmumi, kā arī attīstības iespējām nākotnē. Bija īpaši interesanti sadarboties ar citu valstu jauniešiem, dalīties viedokļos un kopīgi rast risinājumus problēmām.” 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija piedāvā nacionālajā programmā integrētu Starptautiskā bakalaurāta programmu pamatskolā (Middle Years Programme) un vidusskolā (Diploma Programme).Pamatskolas (MYP) programmā paralēli obligātajam mācību saturam tiek piedāvātas 8 priekšmetu grupas un vidusskolas (DP) programmā 8 mācību priekšmeti saskaņā ar Starptautiskā bakalaurāta programmu. Šie mācību priekšmeti tiek pasniegti bilingvāli (latviešu un angļu valodā).
Starptautiskā bakalaurāta 'Middle Years" programma ir starptautiski atzīta pamatskolas izglītība, "Diploma programme" ir pasaules augstskolās, kā arī Latvijā atzīta vidējās izglītības programma.

Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta izglītības programmu vadītāja, tel. 67181229 Ilze Darģe
Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta 7.-10.klašu izglītības programmas "Middle Years" koordinātore  Ingrīda Breidaka
Direktora vietniece izglītības jomā, Starptautiskā bakalaurāta 11.-12.klašu izglītības programmas "Diploma Programme" koordinātore, tel. 67026392 Inga Treimane

Akreditācijas lapa The IB Middle Years Programme
Akreditācijas lapa The IB Diploma Programme

Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā klasēm, kas tiks uzņemtas 2018./2019.m.g., saskaitot kopā 10.,11. un 12. klasē paredzēto stundu skaitu nedēļā.

 

 

 

Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena programma Vispārizglītojošā virziena programma

 Humanitārā un sociālā  virziena programma

 

Mācību priekšmeti Matemātikas un dabas zinātņu padziļināta apguve

Fizikas, matemātikas padziļināta apguve

Ķīmijas, bioloģijas, matemātikas padziļināta apguve

Ekonomikas padziļināta apguve

Integrēta Starptautiskā Bakalaurāta programma

        EK SB HUM
Latviešu valoda 6  6 6 6 6 6
Pirmā svešvaloda (angļu val.) 13 13 13 14 15 15
Otrā svešval. (vācu  vai krievu val.) 9 9 9  9 9 --
 
Otrā svešval. (vācu val.) -- -- -- -- -- 9
Trešā svešval. (francu/krievu val.) -- -- -- -- -- 6
Matemātika 17 17 17 17 15-192* 13
Matemātiskā analīze 5 5 5 3 3* --
Informātika 3 3 3 3 3* 3
Sports 6 6 6 6 5* 9
Latvijas un pasaules vēsture 6 6 6 6 6-92* 12
Fizika 10 12 9 9 7-142* --
Ķīmija 7 7 8 6 6-132* --
Bioloģija 7 6 7 6 6-132* --
Dabaszinības -- -- -- -- -- 9
Literatūra  6  6 6 6 7-112 12
Vizuālā māksla 2 2 2 -- -- 2
Mūzika -- -- -- 2 2* 2
Ekonomika 3 3 3 6 4-112* --
Ģeogrāfija 3 3 3 3 3* 3
Politika un tiesības -- -- -- 2 -- 2
Psiholoģija -- -- -- -- -- 2
Filozofija -- -- -- -- -- 3
Izvēles mācību priekšmeti1             
Programmēšanas pamati 3 3 3 -- 5* --
Filozofija 3 3 3 3 2 --
Tehniskā grafika 2 2 2 -- --- --
Psiholoģija 2 2 2 2 2 --
Politika un tiesības -- -- -- -- 2 --
Lietišķā etiķete -- -- -- 1 -- --
Iestājpārbaudījumi matemātika matemātika  matemātika   matemātika matemātika, angļu val.  latviešu valoda un vēsture

* mācību priekšmetu satura apguve, izmantojot bilingvālo mācību metodi (latviešu un angļu valodā)
1 viens no izvēles priekšmetiem ir obligāts
2 skolēni var izvēlēties priekšmeta apguves līmeni