Font Size

Fonta Izmērs

Uncategorised

Brīvdabas pedagoģijas un novadpētniecības kursi skolotājiem Leišmalē
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 23. oktobrī Rīgas un Pierīgas ģeogrāfijas, bioloģijas un dabaszinību skolotājiem organizēja profesionālās pilnveides kursu programmu “Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā – dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana”, kurus vadīja ģeogrāfijas skolotājs Andris Ģērmanis.
Pirmo reizi organizējām kursus ar izbraukumu, dodoties uz Tērvetes un Auces novadu, lai iepazītu šo novadu dabas liegumus, kultūrvēsturi, reljefu, meža bagātības, ciemus, tradicionālos ēdienus un satiktu vietējos iedzīvotājus.

Pa ceļam skolotāji noklausījās ģeogrāfijas skolotāja Andra Ģērmaņa lekciju par brīvdabas pedagoģiju un novadpētniecību un tās lomu mūsdienīgā mācību procesā. Lekcijā tika sniegta arī informācija par Zemgales līdzenuma kultūrainavas pievilcību un estētiku, aktualitātēm dabas aizsardzībā, meža tipoloģijā, kā arī tika stāstīts par pierobežas (Leišmales) situāciju un problēmām.
       Āra nodarbības uzsākām dabas liegumā “Ukru gārša”, kur vides gida vadībā izstaigājām dabas lieguma taku, apguvām dažādas meža zinības, iepazinām gāršas meža augšanas apstākļu tipu, kokus, sēnes, māzerus, dažus dzīvniekus un baudījām skaistās rudens ainavas Tērvetes upītes krastos.
      Tālāk devāmies uz Ukru pagasta Nesavas kapiem, kur apguvām dižkoku jēdzienu, uzmērījām vairākus dižkokus, kā arī ar dažādām metodēm mācījāmies izmērīt koku augstumu.
      Pēc garšīgām un sātīgām pusdienām mednieku namiņā strādājām ar Latvijas medījamajiem dzīvniekiem. Interesantā testā bija jānoskaidro, vai bebram ir ausis, vai baltais zaķis visu gadu ir balts, vai ūdrs ēd zivis... Apguvām gan medījamo dzīvnieku uzskaites metodes mežā, gan dzīvnieku pēdas, ādas, galvaskausus, ragus un citas medību trofejas.
Iepazīstot Leišmales tradīcijas, baudījām reģionam raksturīgo kuģeli (rīvētu kartupeļu un speķa sacepumu), kas tika pasniegts ar ābolu un brūkleņu ievārījumu. Visiem ļoti garšoja!
     Tālāk devāmies nelielā izbraukumā pa Ukru pagastu, iepazīstot tā dabas un cilvēka ģeogrāfiju un kultūrvēsturi. Lielu uzmanību pievērsām pagasta lietuviskajiem elementiem. Starp nopietniem ģeogrāfiskiem stāstiem pavīdēja arī pa dažai teikai, piemēram, kā velns uz pagasta centru atnesis lielo akmeni, gribēdams Dabiķenes upi nosprostot.
Tukšās telpas problēmu skatījām Sniķeres ciematā, kur patiešām paveras skumja aina, kaut satikām arī vienu otru “pēdējo mohikāni”, palasot fragmentus no Imanta un Rimanta Ziedoņu “Leišmalītes” un Elīnas Kolātes un Elīnas Kursītes grāmatas “Latvijas pierobežas pēdējie mohikāņi”.
   Kursu nodarbības noslēdzām Bēnes pagasta Krūškalnes osā, kurā iepazinām gan savdabīgo reljefa formu (osu), gan grantsbedrēs izveidoto dabas liegumu “Garākalna smilšu krupja atradne”.
Kopumā kursu dalībnieki kursos apguva:
• Brīvdabas pedagoģijas un novadpētniecības aktualitātes un lomu mūsdienīgā mācību procesā;
• Zemgales līdzenuma ģeogrāfiju, pievilcību un estētiku;
• Meža augšanas apstākļu tipus un gāršu kā auglīgāko un daudzveidīgāko no tiem;
• Dabas aizsardzības kategorijas un dabas liegumu vietu dabas aizsardzības sistēmā Latvijā;
• Dižkoku jēdzienu un praktiskas iemaņas koku uzmērīšanā;
• Latvijas mežu resursus;
• Medījamo dzīvnieku ģeogrāfiju, bioloģiju un ekoloģiju;
• Dzīvnieku uzskaites metodes, pēdas, ādas, galvaskausus, medību trofejas;
• Tukšās telpas problēmu Latvijas pierobežas ciemos;
• Lietuviskos elementus Leišmales kultūrreģionā;
• Novadpētniecības metodes dabas un cilvēka ģeogrāfijā;
• Ukru pagasta ģeogrāfiju, vēsturi un tradicionālos ēdienus;
• Reģiona ievērojamos cilvēkus un kultūrvēsturiskās vietas;
• Osu kā savdabīga reljefa formu, cilvēka izveidotā vidē ierīkotu dabas liegumu;
• Mācību stundas vadīšanas iespējas ārpus klases telpas un mežā.

Kursu dalībnieki pēc kursiem bija ļoti gandarīti un priecīgi par piedzīvoto un iegūtajām jaunajām zināšanām. Sevišķi nozīmīgi šādi novadpētniecības kursi ir ģeogrāfijas skolotājiem, lai varētu veidot daudzveidīgas un interesantas mācību stundas.
Prieks, ka kursi ļoti izdevās un tika atzinīgi novērtēti! Pēc kursiem visi kursu dalībnieki bija vienisprātis – šādi kursi pavasarī jāorganizē atkal!

Kursu dalībniece, Rīgas 6. vidusskolas skolotāja Kadrija Beirote pēc kursiem rakstīja: “Atkal viena fantastiska (kaut arī neatceros, kad būtu tā izsalusi...) diena!!! Bijām Ukros, dabas liegumā “Ukru gārša”, tā priecēja ar TIK lielu meža bagātību! Un, ja turies zinoša gida tuvumā, tad ieraugi gan, kur stirna gulējusi, gan, kur briedis mizu noēdis, gan uzzini šo to par māzeriem, par astoņzobu kukainīšiem, gan redzi, kur dzenis pabijis, kur vāvere čiekuru nolupinājusi, kur egle cīnās jau gadiem, lai izkļūtu no ēnas, gan, kur gada laikā tā kārtīgi pastiepusies, uzzini visādus "āķus" par kokiem, iemācies tos nomērīt, dižkokus atrast, uzzini par dzīvnieku paradumiem un vienkārši - apbrīnojamo dabas lietu kārtību! Protams, sātīgās pusdienas siltajā mednieku namiņā bija tāds punktiņš uz “i”!!!”

Citu skolotāju, kursu dalībnieku atsauksmes:
“Ļoti labi sagatavots stāstījums, noderīgs izziņas materiāls. Plašs informācijas klasts – ne tikai par mūsdienu situāciju, bet arī par agrākiem periodiem.”
“Vadītājs un gidi ir ļoti zinoši, visu vadīja ar interesi, daudz informācijas ieguvu.”
“Paldies par izdales materiāliem! Apvidum raksturīgie ēdieni. Mērījām dižkokus – ļoti labs praktisks darbiņš!”
“Turpināt šāda veida kursus!”
“Kursu programma pārdomāta, sabalansēta, precīzs plānojums, kurā ieguldīts pamatīgs darbs. Paldies Andrim par jauko nodarbību!”
“Iemācījos koku mērīšanas metodiku. Kursu norises gaisotne bija sirsnīga.”
“Paldies par izsmeļošajiem materiāliem, interesantajām sarunām ar mežsargu un lieliskajām pusdienām!”
“Kā vienmēr, esmu gandarīta. Beidzot ģeogrāfijas skolotāji varēja bez maksas aizbraukt vienā autobusā, sēdēt pie viena galda un iegūt daudz papildu informācijas. Paldies, Andri!”
“Paldies par Ukru gāršas izrādīšanu, fantastisko gidu un garšīgajām pusdienām!”
“Visu kursos iegūto varēšu izmantot ģeogrāfijas stundās.”

 

Lasīt vairāk....

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’ Zviedrijā/ ...................................................... 2017. gada 2. –6. augustā notika 7 valstu skolotāju tikšanās Zviedrijā,
Gislavedas ģimnāzijā. Šajā tikšanās reizē tika izvērtēts projekta pirmais darbības gads un plānotas aktivitātes 2017./2018.m.g. No Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas piedalījās fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks un Metodiskā
centra vadītāja Inga Treimane. Metodiskā centra vadītāja Inga Treimane.Tikšanās rezultātā tika nolemts:
 Pilnveidot projekta mājas lapu un aktivizēt lapas lietošanu.
 Izveidot slēgtu Facebook lietotāju grupu skolotāju informācijas apmaiņai.
 Veicināt skolēnu un skolotāju saziņu starp mobilitātēm, apgūstot nedzirdīgo zīmju valodu, informējot partnerskolas par gatavošanās procesu nākamajām mobilitātēm, u.c.
 Tika precizēti mobilitāšu un projekta rezultāti un to formāts,
 Saskaņota programma partnerskolu uzņemšanai Rīgas Valsts 2. Ģimnāzijā 2017.g. 13.-19. novembrī.
Projektā no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas šobrīd iesaistīti deviņi 11. un 12. klašu skolēni. Tiek aicināti pieteikties jauni dalībnieki no 10.klasēm. Interesentiem jāatsūta īsa motivācijas vēstule e-klasē skolotājiem V. Muižniekam un I. Treimanei ar aprakstu, kāpēc skolēns gribētu piedalīties projektā, kāds varētu būt viņa ieguldījums projekta darbā. Tagad darbi saistīti ar gatavošanos skolēnu un skolotāju uzņemšanai Rīgā 2017.g. novembrī. Projekta tēma Rīgai ir “Enerģija un vide”.

 

 

 

 

 

Erasmus + projekts ‘’You-Topia’’Bratislavā/ 2016-1-DE03-KA219-022880_6

2017. gada 2. –6. aprīlī  

Šoreiz dalībuprojektā uzņēmās 4 Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas skolēni –Viktorija Vucena, Karīna Škirmante, Kristers Nagainis unEdgars Fesčenko. Kopā ar skolotāju VoldemāruMuižnieku, mums pavērās lieliska iespēja doties uz īpašuskolu, Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovýmpostihnutím Slovākijā, kurā mācās nedzirdīgi, vājdzirdīgi un dzirdīgi skolēni. Lasīt vairāk...

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas KA1 projekts: ”Learning Teachers”/           
2015-1-LV01-KA101-013227               24.08.2015.- 24.08.2017.  

Lasīt vairāk ...

Erasmus + projekts “You-Topia” Minhenē/ 2016-1-DE03-KA219-022880_6

Pateicoties Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas dalībai Erasmus+ projektā “You-Topia”, 3 skolēniem - Viktorijai Vucenai, Sonorai Laumai Džigurei un Ričardam Viļumsonam - no mūsu skolas 11 kl. bija burvīga iespēja 2016.g. 28. novembrī – 2. decembrī doties uz Vācijas pilsētu Minheni. Mums bija tas gods reprezentēt Latviju un mūsu skolu šajā starptautiskajā pasākumā, kuram ir vairākas kārtas. Kopā ar skolotāju Voldemāru Muižnieku, mēs devāmies vizītē uz Samuel-Heinicke-Fachoberschule, kur galvenokārt norisinājās visa projekta darbība.  Lasīt vairāk ...

Skolēnu atsauksmes par dalību starptautiskajā skolēnu konferencē ToMUN Polijā, Torunjā

2016.g. 21.-26.septembris MUN – Apvienoto Nāciju komisiju darbības simulācija (Model United Nations)

Lasīt vairāk ....

Skolēnu vizīte „KarMUN 2016”,
Budapeštā, Ungārijā

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolēnu šī gada martā piedalījās internacionālajā Apvienoto Nāciju Organizācijas modelēšanas konferenci „KarMUN 2016”. No mūsu skolas tika izvirzīti 8 delegāti

Lasīt vairāk...

 

 

Informācija sagatavota un ievietota 07.03.2017.

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. klasēs 2017./2018. māc.g.