Font Size

Fonta Izmērs

Sasniegumi

Sveicam vēstures valsts olimpiādes laureātus

1.vieta 9.b klases skolniekam Teodoram Muzim
2.vieta 9.a klases skolniecei Madarai Gailei

Paldies skolotājai Ilgai Freimanei par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei!

 

 

 

 

Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureāti

1.vieta 9.b klases skolniekam Teodoram Muzim (skolotāja Laura Meijere)
3.vieta
8.a klases skolniecei Terēzei Rozei (skolotāja Vija Valtere)

Sveicam latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes laureātus un viņu skolotājas!

 

 

 

 

 

2016.gada 30. novembrī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 10. - 12.klašu skolēni otro gadu pēc kārtas piedalījās starptautiskā angļu valodas olimpiādē tiešsaistē Best In English.
2017.gada 1. martā olimpiādes rīkotāju pārstāvji pasniedza balvas skolēnu kategorijā 1. vietas ieguvējam valsts mērogā un 2. vietas ieguvējam starpvalstu līmenī Danielam Raugevičus, kā arī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijai par sasniegto 2. vietu skolu kategorijā.
Olimpiādē Rīgas Valsts 2. ģimnāziju no 5 Latvijas dalībskolām pārstāvēja 44 dalībnieki. Kopumā angļu valodas zināšanas pārbaudīja 15 107 skolēni no 683 skolām 28 valstīs.

 

 

Trešdien, 1. martā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā notika Publiskās runas konkurss 9.-12. klašu skolēniem. Konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt skolēnu publiskās runas prasmes, veicināt izpratni par Raiņa personības un daiļrades atstāto mantojumu mūsdienu kultūrtelpā, kā arī padziļināt izpratni par mūsdienu politiskajām un kultūrpolitiskajām aktualitātēm.

Konkursa žūrija (Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti – Mag. art., Mag. philol. Astrīda Cīrule, Dr. philol. Jānis Zālītis; Jūrmalas teātra aktrise un Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Ingūna Radziņa)

 

1. vietu Madarai Gailei (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase) par runu “Politikas atspoguļojums kultūrā un tā ietekme uz sabiedrību”;
3. vietu Robertam Kitam (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 12. klase) par runu “Vai patriotisms nav zudis?”
Specbalvas:
Alisei Zitai Zeidakai (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 10. klase) par mākslinieciski izteiksmīgāko uzstāšanos publiskajā runā “Vai Latvija, sasniedzot simtgadi, būs tāda, kādu to vēlējās redzēt Rainis?”
Elizabetei Bišai (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase) par emigrācijas tēmas aktualizēšanu runā “Latvija mūsos”.

 

Apsveicam uzvarētājus un pateicamies skolēnu skolotājiem, kuri sagatavoja dalībniekus konkursam!

 

2017.gada 22. februārī notika „Ekselences balvas” fināls, kurā no kopumā balvai izvirzītajiem 142 skolotājiem tikās 25 finālisti – progresīvi piecu jomu - bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas - skolotāji, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas mācību stundas, ieinteresē skolēnus un palīdz viņiem sasniegt labus rezultātus.
Apbalvošanā visus dalībniekus sveica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.
„Ekselences balvas” konkursu organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (iepriekš – Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs) sadarbībā ar LU fondu un Valsts izglītības satura centru. Konkursam skolotājus rekomendē skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi. Balvas žūrijas komisijā darbojas pārstāvji no Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra, uzņēmēju asociācijām un uzņēmumiem, kā arī iepriekšējā gada „Ekselences balvas” laureāti.
„Ekselences balvu” fizikā saņēma Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolotāja Virgīnija Vītola.
Sveicam skolotāju un pateicamies par ieguldījumu inovatīva mācību procesa īstenošanā!


 

zzz

 
Sākums Mūsu sasniegumi